Vrijwilligers

De fiscale regeling voor vrijwilligers - algemene regeling

 • Welke vergoedingen aan vrijwilligers zijn vrijgesteld van belastingen?

  Bepaalde vergoedingen die clubs, verenigingen, instellingen of overheden in de sportsector of in de sociale en culturele sector aan vrijwilligers of aan amateursporters toekennen, zijn niet belastbaar. De volgende voorwaarden gelden:

  • Het gaat om gelegenheidswerk dus occasioneel werk.
  • De vrijwilliger heeft voor de uitgevoerde activiteiten geen beroepsrelatie met de vereniging (bv. als hij betaald boekhouder is bij een vereniging mag hij niet vrijwillig penningmeester zijn maar wel vrijwillig jeugdverantwoordelijke).
  • De vrijwilliger mag geen loon krijgen.
  • De vereniging mag niet tot doel hebben winst te maken.

  Concreet:

  • Onkostenvergoedingen voor werkelijke kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik), dus niet abnormaal hoog, geen verdoken loon
  • De onkostenvergoeding mag maximum 34,71 euro per dag en 1.388,40 of 2.549,90 euro (*) per jaar bedragen voor inkomsten 2019, aanslagjaar 2020 (ook voor inkomsten 2020, aanslagjaar 2021).  Opgelet: dat geldt voor al het vrijwilligerswerk samen van één vrijwilliger

   (*) Het verhoogde grensbedrag betreft volgende categorieën van vrijwilligers:
   1. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
   2. De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dag-oppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt.
   3. Het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
   In bepaalde gevallen is dit verhoogde grensbedrag toch niet van toepassing. Zie ook circulaire 2020/C/5.

  Naast die forfaitaire vergoeding is er de terugbetaling van de werkelijk bewezen vervoerskosten tot maximum 2.000 kilometer per jaar.

  • voor verplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets:
   • voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018: maximum 0,3460 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019: maximum 0,3573 euro per afgelegde kilometer
   • voor de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020: maximum 0,3653 euro per afgelegde kilometer
  • voor het gebruik van de fiets (inkomsten 2019, aanslagjaar 2020):
   • 0,24 euro per kilometer
 • Wat gebeurt er als mijn vergoeding hoger is dan de grensbedragen?

  Als een vrijwilliger één van de grenzen overschrijdt, worden alle inkomsten uit dat vrijwilligerswerk belastbaar. Hij moet dan het volledige bedrag opnemen in zijn belastingaangifte. Als hij voor dat bedrag kan bewijzen dat het gaat om de terugbetaling van eigen kosten die hij aan de vereniging voorgeschoten heeft, zijn de vergoedingen toch niet belastbaar.

  Als hij maar voor een gedeelte van het bedrag de bewijzen kan leveren, zal dat deel niet belastbaar zijn. De rest van het bedrag blijft wel belastbaar, ook als het opnieuw onder de grensbedragen blijft.

 • Geldt die vrijstellingsregeling ook voor kunstenaars?

  De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars is geen onkostenvergoeding maar een vrijgesteld beroepsinkomen. Ze kan niet gecombineerd worden met de fiscale regeling voor vrijwilligers.