Brussels Hoofdstedelijk Gewest – overname van de onroerende voorheffing door Brussel Fiscaliteit

Sinds 1 januari 2018 wordt de onroerende voorheffing op onroerende goederen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behandeld door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (hierna: Brussel Fiscaliteit).

U hoeft niets te doen.

Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met Brussel Fiscaliteit.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest – overname van de onroerende voorheffing door Brussel Fiscaliteit

 • Ben ik betrokken?

  Als u eigenaar, vruchtgebruiker, enz. bent van een onroerend goed (huis, grond, winkel,…)  gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal uw dossier ‘onroerende voorheffing’ naar Brussel Fiscaliteit overgedragen worden.

  Deze overdracht geldt voor natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, enz.).

 • Wat verandert er voor mij? Moet ik iets doen?

  Er is geen impact op uw situatie. U moet niets doen.

  Brussel Fiscaliteit heeft uw dossier integraal overnemen, inclusief de openstaande bezwaarschriften en vragen tot vermindering.

  Neem contact op met Brussel Fiscaliteit voor iedere vraag of verzoek over onroerende voorheffing. Uw taxatiekantoor bij FOD Financiën kan u niet meer helpen.

 • Tot wie kan ik mij wenden voor mijn vragen en verzoeken?

  U kunt contact opnemen met Brussel Fiscaliteit voor iedere vraag of verzoek, zelfs voor een aanslagjaar voorafgaand aan 2018 (bijvoorbeeld, als u een vraag heeft over uw aanslagbiljet van 2017).

 • Ik geniet van een lopend betalingsplan, wat moet ik doen?

  Uw huidig betalingsplan stopt in december 2017. Sinds 1 januari 2018 kan de FOD Financiën geen betalingsplan meer toekennen.

  Indien u wenst uw betalingsplan te verlengen, kunt u contact opnemen met Brussel Fiscaliteit.

 • Hoe kan ik een kopie van een aanslagjaar voorafgaand aan 2018 verkrijgen?

  U heeft uw aanslagbiljet nog

  U kunt zelf een kopie maken van uw aanslagbiljet en het opsturen naar de organisaties die er om vragen.
   

  U heeft uw aanslagbiljet niet meer

  Druk zelf uw aanslagbiljet af via MyMinfin:

  • klik op ‘Meld u aan’ (links bovenaan)
  • log in via uw e-ID of uw token
  • in de rubriek ‘Mijn documenten’, selecteer ‘Onroerende voorheffing’.

  U kunt eveneens een kopie ontvangen per post (op uw officieel adres). Dat vraagt u aan bij het Contact center. Houd daarvoor zeker uw nationaal nummer (dat u vindt op de achterzijde van uw identiteitskaart) of uw KBO-nummer bij de hand.

 • Hoe kan ik een bezwaarschrift of een vraag tot vermindering indienen voor een aanslagjaar voorafgaand aan 2018?

  Neem voor ieder bezwaarschrift of voor iedere vraag tot vermindering contact op met Brussel Fiscaliteit.

 • Zal ik mijn aanslagbiljet in dezelfde periode ontvangen?

  Neen. De verzendingsdatum van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen. Het is dus normaal dat u uw aanslagbiljet vroeger of later in het jaar ontvangt.