Betaling

Betaling onroerende voorheffing

 • Hoeveel bedraagt de onroerende voorheffing?

  De tarieven zijn door de Gewesten als volgt vastgesteld:

  • 2,5% van het K.I. (1,6% voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd) voor onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest
  • 1,25% van het K.I. (0,8% voor eigendommen die als sociale woningen worden verhuurd) voor onroerende goederen gelegen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Deze basisheffing bestemd voor het Gewest is maar een gedeelte van de onroerende voorheffing die u moet betalen. Op deze basisheffing mogen de provincies, agglomeraties en gemeenten opcentiemen heffen.

  Het aantal opcentiemen dat geheven wordt, kan ieder jaar van gemeente tot gemeente en van provincie tot provincie verschillen, want het wordt jaarlijks door de gemeente- en provincieraden vastgesteld.

  Ter verduidelijking:

  • 100 opcentiemen betekenen een bijkomende belasting van 1 euro op elke euro belasting die aan het Gewest verschuldigd is
  • 1000 opcentiemen betekenen 10 euro bijkomende belasting voor elke euro gewestbelasting
 • Wie moet de onroerende voorheffing betalen?

  De persoon die de onroerende voorheffing moet betalen, is de belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar een zakelijk recht bezit, d.w.z. de volle eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder en de vruchtgebruiker.

  Opgelet:

  Een aantal verminderingen van de onroerende voorheffing zijn gericht op de bewoner van de woning. Dat kan de eigenaar zelf zijn of een huurder. Als het over een huurwoning gaat, heeft de huurder recht op de vermindering. Omdat de uitnodiging tot betaling van de onroerende voorheffing niet naar de huurder wordt gestuurd, wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder (eigenaar). De huurder mag het bedrag van de vermindering wel aftrekken van de huurprijs.

 • Wat gebeurt er met de onroerende voorheffing bij de koop/verkoop van een onroerend goed?

  Wanneer u uw onroerend goed in de loop van het jaar verkoopt, moet u de volledige onroerende voorheffing betalen. Als eigenaar op 1 januari van het lopende aanslagjaar bent u immers voor de administratie de belastingplichtige voor de onroerende voorheffing en dus de enige verantwoordelijke voor de betaling van deze belasting.

  Bij een verkoop wordt soms echter overeengekomen dat de koper een deel van de onroerende voorheffing voor het lopende aanslagjaar ten laste neemt.

 • Wanneer moet ik de onroerende voorheffing betalen wanneer ik een nieuwe woning gebouwd heb?

  Voor nieuw gebouwde onroerende goederen betaalt u geen onroerende voorheffing voor het jaar van de eerste ingebruikname. U bent de onroerende voorheffing voor de eerste keer verschuldigd vanaf het jaar dat volgt op het jaar van de ingebruikname.

 • Mijn situatie is veranderd in de loop van het jaar. Wat betekent dat voor de onroerende voorheffing?

  Bijvoorbeeld:

  • U heeft een huis gekocht in februari,
  • Uw kind is geboren in maart.
  • U bent verhuisd in april.

  Voor de berekening van de onroerende voorheffing en voor de toekenning van de verminderingen wordt rekening gehouden met uw situatie op 1 januari; de onroerende goederen in uw bezit, de samenstelling van uw gezin, …

 • Hoe kan ik betalingsfaciliteiten aanvragen?
  Is de woning gelegen in Vlaanderen? zie deze link
   
  Is de woning gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Zie deze link
  Is de woning gelegen in Wallonië?
   
  Heb u een openstaande schuld bij de FOD Financiën en kunt u, door tijdelijke betaalproblemen, het gevraagde bedrag niet meteen betalen? Dan is een gespreid afbetalingsplan misschien wel de oplossing. Opgelet! Bij een afbetalingsplan lopen de nalatigheidsintresten door, dus hoe sneller u start met de betalingen, hoe voordeliger het is voor u.
   

  Wat zijn mijn mogelijkheden?
   

  Optie 1: U kunt binnen een termijn van vier maanden na de vervaldag van de schuld betalen?
   
  Bezorg ons zo snel mogelijk uw aanvraag (bij voorkeur) via MyMinfin.be. Doe dit vóór de vervaldag van uw schuld. Van zodra we uw volledige aanvraag hebben ontvangen, wordt er automatisch een kortlopend afbetalingsplan opgestart. We brengen u hiervan op de hoogte.
   
  Optie 2: U kunt niet binnen een termijn van vier maanden na de vervaldag van de schuld  betalen?
   
  U vult het specifiek aanvraagformulier in. U vindt dit formulier online (via MyMinfin.be) of in onze infocenters.
   
  Dit houdt verder ook in dat u:
  • ons een aantal gegevens over uw inkomsten en uitgaven bezorgt.
  • zelf een voorstel van afbetalingsplan doet.
  Wij onderzoeken vervolgens uw voorstel van afbetalingsplan en nemen contact met u op.
  Opgelet! We aanvaarden enkel voorstellen met een volledige terugbetaling van de schuld binnen een termijn van 12 maanden (na het ontstaan van uw schuld).
   

  Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?
   

  1. Via MyMinfin.be
   Dit is de snelste en makkelijkste manier. U maakt gebruik van het elektronisch aanvraagformulier.
    
  2. Per e-mail
   Stuur het  aanvraagformulier (PDF, 549.87 KB) naar één van onze infocenters. Kijk op uw betaalbericht of in onze kantorengids.

   Vermeld zeker:
   • uw nationaal nummer.
   • het artikelnummer waarvoor u een afbetalingsplan wenst.
  Beide gegevens vindt u terug op uw betaalbericht.
  U kunt het  aanvraagformulier (PDF, 549.87 KB) ook per brief naar één van onze infocenters opsturen.
   
  1. Via onze infocenters
   De contactgegevens en openingsuren vindt u op het betaalbericht of in onze kantorengids.

   Het is erg belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. U vermijdt hierdoor extra nalatigheidsintresten en kosten. Hoe sneller u de aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden er zijn om uw schuld af te betalen.