Specifieke situatie

Het is het mogelijk dat u een overzicht van uw attesten krijgt, maar u de wizard niet kan gebruiken omdat u zich in een specifieke situatie bevindt.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u:

 • een lening heeft die slaat op meerdere woningen (zie situatie 1)
 • een contract heeft waarvan de in 2017 betaalde uitgaven (interesten, kapitaalaflossingen of premies) zowel betrekking hebben op uw eigen woning als op een andere woning dan uw eigen woning (zie situatie 2)
 • een herfinancieringslening heeft die
  • een lening aflost die u vóór 2005 aanging
  • naast het openstaande saldo van de oorspronkelijke lening ook andere in aanmerking komende uitgaven (zoals bijvoorbeeld verbouwingswerken) financiert (zie situatie 3)
   (U kan de wizard wel gebruiken als uw lening naast het openstaande saldo ook bepaalde kosten zoals een wederbeleggingsvergoeding financiert.)
  • een lening herfinanciert die zelf een herfinancieringslening is (opeenvolgende herfinancieringsleningen) (zie situatie 4)
  • meerdere leningen herfinanciert
 • een lening heeft waarvan u pas na de aanvangsdatum mede-ontlener werd (zie situatie 5)
 • een lening heeft voor een woning, die u niet toebehoorde (zie situatie 6)
 • een lening aanging voor een woning, die u toebehoorde, maar waarvan uw eigendomsaandeel of het eigendomsaandeel van de mede-ontleners in de woning wijzigde (zie situatie 7)
 • een lening heeft, waarvan het bedrag van de hypothecaire inschrijving wijzigde (tijdens de looptijd van die lening of naar aanleiding van de herfinanciering ervan) (zie situatie 8)
 • een lening heeft waarvan één van de kredietnemers in 2017 uit de lening trad (zie situatie 9)
 • een lening aanging met meerdere personen, maar de woning nog aan een ander persoon toebehoort.

U kan de wizard evenmin gebruiken als u voor uw vanaf 2005 gesloten lening (en daarmee verband houdende individuele levensverzekering) heeft geopteerd voor het 'oude' stelsel van de verhoogde vermindering voor het bouwsparen of de vermindering voor bijkomende interesten.

Situatie Kan ik de wizard gebruiken?
1. U ging in 2010 een hypothecaire lening aan die de aankoop van twee appartementen financiert.

Neen

(uw lening slaat op meerdere woningen)

2. De interesten en kapitaalaflossingen die u in 2017 betaalde hebben betrekking op een woning die u beroepsmatig gebruikte.

Neen

(uw uitgaven hebben een 'gemengde bestemming')
3. U ging in 2005 een hypothecaire lening aan voor de aankoop van uw woning. In 2015 herfinancierde u deze lening. De in 2015 gesloten lening financierde daarnaast nog uw verbouwingswerken.

Neen

(uw lening van 2015 dient zowel voor de herfinanciering van een eerder gesloten lening als voor de financiering van andere in aanmerking komende uitgaven)
4. U ging in 2005 twee verschillende leningen aan. In 2015 herfinancierde u deze lening, die u opnieuw herfinancierde in 2016.

Neen

(het betreft opeenvolgende herfinancieringsleningen)
5. Uw partner ging in 2005 een hypothecaire lening aan voor de aankoop van zijn woning. In 2010 werd u mede-ontlener van deze lening.

Neen

(u werd pas later mede-ontlener)

6. U ging in 2010 samen met uw partner een hypothecaire lening aan voor de bouw van haar woning.

Neen

(u ging een lening aan voor een woning die u niet toebehoorde)
7. U ging in 2010 een hypothecaire lening aan voor de aankoop van uw woning. In 2015 verkocht u deze woning, maar behield u uw lening. Neen
8. U ging in 2010 een lening van 100.000 euro aan, die werd gewaarborgd door een hypothecair mandaat. In 2015 werd deze lening gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving van 80.000 euro.

Neen

(het bedrag van uw hypothecaire inschrijving wijzigde van 0 euro naar 80.000 euro)
9. U heeft een hypothecaire lening, die u met een ander persoon aanging. Eén van de kredietnemers overleed in 2017.

Neen

(u (of een mede-ontlener) verloor in 2017 uw (zijn) hoedanigheid van mede-ontlener)