Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Verschillende leningen - Waals Gewest

Mijn fiscale woonplaats was op 01.01.2018 in het Waals Gewest gevestigd

Opgelet: de informatie hieronder is alleen geldig voor de eigen woning!


De bij u in aanmerking komende kapitaalaflossingen en interesten van deze verschillende leningen (en de premies van de individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus en waarvoor u een belastingvoordeel wenst te vragen) telt u samen en begrenst u tot:

  • 2.290 euro (basiskorf)
  • 3.050 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar)

of

  • 3.130 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar + verhoging voor minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van aangaan van de hypothecaire lening gedurende tien jaar).

Deze begrenzing geldt dus niet per lening maar per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige.

De begrensde uitgaven verdeelt u dan over de rubrieken I, 2, a) en I, 2, b) van vak IX naargelang de datum van uw lening.

Voorbeeld

Filip en Ilse gingen in 2008 een hypothecaire lening aan voor de aankoop van hun enige en zelf betrokken woning.

In 2015 gaan ze een tweede lening aan die de vernieuwing van hun enige en zelf betrokken woning financiert.

De uitgaven van beide leningen komen in aanmerking voor de gewestelijke woonbonus. Het echtpaar heeft geen kinderen ten laste.
In 2017 betaalden zij volgende uitgaven:

  • met betrekking tot de in 2008 gesloten lening: 9.000 euro
  • met betrekking tot de in 2015 gesloten lening: 2.000 euro

In dit geval komen de in 2017 betaalde kapitaalaflossingen en interesten van beide leningen in aanmerking voor de gewestelijke woonbonus, met een maximum van 3.050 euro per echtgenoot (codes 3360/4360 en 3370/4370 onder rubriek I, 2, a) en I, 2, b) van vak IX).

Voorbeeld indien voor de leningen verschillende grensbedragen van toepassing zijn

Marianne sloot in 2008 een hypothecaire lening voor de aankoop van haar enige en zelf betrokken woning. Op 01.01.2009 had zij twee kinderen ten laste.

In 2012 ging zij een tweede lening aan die de vernieuwing van haar enige en zelf betrokken woning financiert. Op 01.01.2013 had zij drie kinderen ten laste.

In 2017 betaalde zij volgende uitgaven:

  • met betrekking tot de in 2008 gesloten lening: 9.000 euro
  • met betrekking tot de in 2012 gesloten lening: 2.000 euro

Voor de in 2008 gesloten lening bedraagt het grensbedrag 3.050 euro. Voor de in 2012 gesloten lening bedraagt het grensbedrag evenwel 3.130 euro.

De begrensde interesten en kapitaalaflossingen vermeldt zij in vak IX, rubriek I, 2, b) – code 3370.

Het bedrag van 3.130 euro bestaat uit:

  • basisbedrag (2.290 euro): uitgaven van de in 2008 en/of 2012 gesloten leningen
  • verhoging van het basisbedrag gedurende de eerste 10 jaar (760 euro): uitgaven van de in 2008 en/of 2012 gesloten leningen
  • verhoging voor minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van aangaan van de hypothecaire lening (80 euro): uitgaven van de in 2012 gesloten lening.