Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Verschillende leningen - Vlaams Gewest

Opgelet: de informatie hieronder is alleen geldig voor de eigen woning!

 

Mijn fiscale woonplaats was op 01.01.2018 in het Vlaams Gewest gevestigd

 • Mijn uitgaven hebben uitsluitend betrekking op vóór 01.01.2015 gesloten hypothecaire leningen.

  De bij u in aanmerking komende kapitaalaflossingen en interesten van deze verschillende leningen (en de daarmee verband houdende premies van de individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus en waarvoor u een belastingvoordeel wenst te vragen) telt u samen en begrenst u tot:

  • 2.280 euro (basiskorf)
  • 3.040 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar)

  of

  • 3.120 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar + verhoging voor minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van aangaan van de hypothecaire lening gedurende tien jaar).

  Deze begrenzing geldt dus niet per lening maar per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige.

  U vult het bekomen bedrag in onder rubriek I, 2, b) van vak IX.

  Voorbeeld

  Kris en Els gingen in 2008 een hypothecaire lening aan voor de aankoop van hun enige en zelf betrokken woning.

  In 2012 gaan ze een tweede lening aan die de vernieuwing van hun enige en zelf betrokken woning financiert.

  De uitgaven van beide leningen komen bij hen in aanmerking voor de Vlaamse woonbonus. Het echtpaar heeft geen kinderen ten laste.

  In 2017 betaalden zij volgende uitgaven:

  • met betrekking tot de in 2008 gesloten lening: 9.000 euro
  • met betrekking tot de in 2012 gesloten lening: 2.000 euro

  In dit geval komen de in 2017 betaalde kapitaalaflossingen en interesten van beide leningen in aanmerking voor de Vlaamse woonbonus, met een maximum van 3.040 euro per echtgenoot (vak IX, rubriek I, 2, b) – code 3370 en 4370).

  Voorbeeld indien voor de leningen verschillende grensbedragen van toepassing zijn.

  Fien sloot in 2008 een hypothecaire lening voor de aankoop van haar enige en zelf betrokken woning. Op 01.01.2009 had zij twee kinderen ten laste.

  In 2012 ging zij een tweede hypothecaire lening aan die de vernieuwing van haar enige en zelf betrokken woning financiert. Op 01.01.2013 had zij drie kinderen ten laste.

  In 2017 betaalde zij volgende uitgaven:

  • met betrekking tot de in 2008 gesloten lening: 9.000 euro
  • met betrekking tot de in 2012 gesloten lening: 2.000 euro

  Voor de in 2008 gesloten lening bedraagt het grensbedrag 3.040 euro.

  Voor de in 2012 gesloten lening bedraagt het grensbedrag evenwel 3.120 euro.

  De begrensde interesten en kapitaalaflossingen vermeldt zij in vak IX, rubriek I, 2, b) – code 3370.

  Het bedrag van 3.120 euro bestaat uit:

  • basisbedrag (2.280 euro): uitgaven van de in 2008 en/of 2012 gesloten leningen
  • verhoging van het basisbedrag gedurende de eerste 10 jaar (760 euro): uitgaven van de in 2008 en/of 2012 gesloten leningen
  • verhoging voor minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van aangaan van de hypothecaire lening (80 euro): uitgaven van de in 2012 gesloten lening.
 • Mijn uitgaven hebben zowel betrekking op vóór 01.01.2015 gesloten leningen als op in 2015 gesloten leningen.

  Bij het invullen van uw aangifte in de personenbelasting maakt u volgend onderscheid:

  a. Uitgaven die verband houden met de vóór 01.01.2015 gesloten lening(en).

  De bij u in aanmerking komende kapitaalaflossingen en interesten van de lening(en) afgesloten vóór 01.01.2015 (en de premies van de individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus en waarvoor u een belastingvoordeel wenst te vragen) telt u samen en begrenst u tot:

  • 2.280 euro (basiskorf)
  • 3.040 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar)

  of

  • 3.120 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar + verhoging voor minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van aangaan van de hypothecaire lening gedurende tien jaar).

  U vult het bekomen bedrag in onder rubriek 1, 2, b) van vak IX.

  De belastingvermindering berekenen wij tegen de 'marginale aanslagvoet' (dit is het hoogste belastingtarief dat bij u van toepassing is) met een minimum van 30%.

  b. Uitgaven die verband houden met in 2015 gesloten lening(en).

  De bij u in aanmerking komende kapitaalaflossingen en interesten van de lening(en) afgesloten in 2015 (en de daarmee verband houdende premies van de individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus en waarvoor u een belastingvoordeel wenst te vragen) telt u samen en begrenst u tot:

  • 1.520 euro (basiskorf)
  • 2.280 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar)

  of

  • 2.360 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar + verhoging voor minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van aangaan van de hypothecaire lening gedurende tien jaar).

  U vult het bekomen bedrag in onder rubriek 1, 2, a) van vak IX.

  Het tarief van de belastingvermindering bedraagt 40%.


  Bij de berekening van uw personenbelasting begrenzen wij vervolgens de bedragen die u onder de rubrieken 1, 2, b) en 1, 2, a) van vak IX vermeldt.

  Wij rekenen eerst aan op de korf voor de leningen aangegaan vóór 01.01.2015 en dan op de korf voor de leningen aangegaan in 2015.
  Voor de basisbedragen komt dit neer op het volgende:

  Uitgaven oude lening aangegaan vóór 01.01.2015 die in aanmerking komen voor de belastingvermindering  Aangepast maximum basisbedrag voor de uitgaven van de nieuwe lening aangegaan in 2015
  Minstens 2.280 euro  0 euro
  Minstens 760 euro en minder dan 2.280 euro  2.280 euro verminderd met het bedrag van de werkelijke uitgaven van de oude lening
  Minder dan 760 euro  1.520 euro


  Wanneer u recht heeft op de verhoging van 760 euro en/of 80 euro voor de uitgaven voor uw nieuwe lening (aangegaan in 2015), dan worden de hierboven vermelde basisbedragen voor de uitgaven in het kader van uw nieuwe lening verhoogd met het verschil tussen die 760 euro en/of 80 euro en het bedrag van de uitgaven in het kader van de oude lening (aangegaan vóór 01.01.2015) boven de 2.280 euro die in aanmerking werden genomen voor de belastingvermindering onder het oude systeem.

  Voorbeeld
  Lies heeft in 2005 een hypothecaire lening afgesloten voor de aankoop van haar enige en zelf betrokken woning. Op 01.01.2006 heeft ze geen kinderen ten laste.

  Op 01.03.2015 gaat ze een bijkomende hypothecaire lening aan die de vernieuwing van haar enige en zelf betrokken woning financiert. Op 01.01.2016 heeft ze 3 kinderen ten laste.

  De uitgaven van beide leningen komen bij haar in aanmerking voor de Vlaamse woonbonus.

  In 2017 betaalde zij volgende uitgaven:

  • met betrekking tot de in 2005 gesloten lening : 2.000 euro
  • met betrekking tot de in 2015 gesloten lening : 8.000 euro

  a) Voor de in 2005 gesloten lening kan Lies haar werkelijke uitgaven, zijnde 2.000 euro, volledig in rekening brengen omdat het maximum van 2.280 euro (de verhoging van 760 euro is niet van toepassing aangezien de eerste 10 jaar verstreken zijn) niet overschreden is.

  Voor deze uitgaven wordt de belastingvermindering berekend tegen de 'marginale aanslagvoet', met een minimum van 30%. Lies haar marginale aanslagvoet bedraagt 45%.

  b) De uitgaven voor de in 2015 gesloten lening komen voor de Vlaamse woonbonus in aanmerking voor een bedrag van 2.360 euro.
  Voor deze uitgaven wordt de belastingvermindering berekend tegen 40%.

  → Lies vermeldt in haar aangifte de uitgaven van beide leningen, nl. 2.000 euro in code 3370 en 2.360 euro in code 3360. In dat geval zullen wij de bedragen begrenzen bij de berekening van Lies haar personenbelasting.

  De belastingvermindering bedraagt:

  • 2.000 euro voor de oude lening berekend aan het marginaal tarief van 45%, zijnde 900 euro
  • 1.120 euro (280 + 760 + 80) voor de nieuwe lening berekend aan het nieuwe tarief van 40%, zijnde 448 euro
 • Mijn uitgaven hebben uitsluitend betrekking op in 2015 gesloten leningen.

  De bij u in aanmerking komende kapitaalaflossingen en interesten van deze leningen (en de daarmee verband houdende premies van de individuele levensverzekeringen die in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus en waarvoor u een belastingvoordeel wenst te vragen) telt u samen en begrenst u tot:

  • 1.520 euro (basiskorf)
  • 2.280 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar)

  of

  • 2.360 euro (basiskorf + verhoging voor enige woning gedurende tien jaar + verhoging voor minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van aangaan van de hypothecaire lening gedurende tien jaar).

  Deze begrenzing geldt dus niet per lening maar per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige.

  U vult het bekomen bedrag in onder rubriek I, 1, a) van vak IX.

  Voorbeeld

  Tommy en Veerle gingen op 15.01.2015 een hypothecaire lening aan voor de aankoop van hun enige en zelf betrokken woning.

  Op 01.12.2015 gaan ze een tweede hypothecaire lening aan die de vernieuwing van hun enige en zelf betrokken woning financiert.

  De uitgaven van beide leningen komen in aanmerking voor de gewestelijke woonbonus. Het echtpaar heeft geen kinderen ten laste.

  In dit geval komen de in 2017 betaalde kapitaalaflossingen en interesten van beide leningen in aanmerking voor de Vlaamse woonbonus, met een maximum van 2.280 euro per echtgenoot (vak IX, rubriek I, 2, a) – code 3360 en 4360).