Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Eigen woning tijdens het volledige jaar - in 2015

Opgelet: de informatie hieronder is alleen geldig voor de eigen woning!


De hypothecaire lening is afgesloten in 2015

 • De interesten en kapitaalaflossingen en de premie van de individuele levensverzekering die uitsluitend dient tot waarborg of wedersamenstelling van die lening kunnen in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke woonbonus’ indien is voldaan aan bepaalde voorwaarden.

  U dient deze uitgaven te begrenzen afhankelijk van het bevoegde gewest:
  - in het Vlaams Gewest: 1.520 euro, 2.280 euro of 2.360 euro
  - in het Waals Gewest:  2.290 euro, 3.050 euro of 3.130 euro
  - in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2.350 euro, 3.130 euro of 3.210 euro.

  U vermeldt deze begrensde uitgaven in:
  - vak IX, rubriek I, 2, a) (Vlaams en Waals Gewest)
  - vak IX, rubriek I, 1, a) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte.

  Voor de interesten en kapitaalaflossingen gebruikt u de code(s) 3360-35 en/of 4360-05, en desgevallend voor de premie de code(s) 3361-34 en/of 4361-04.

  Vergeet niet de bijkomende vragen te beantwoorden.
   
 • De kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening en de daarmee verband houdende premies van individuele levensverzekeringen die niet in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke woonbonus’ kunnen, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke vermindering voor het langetermijnsparen’.

  Indien het aanvangsbedrag van de hypothecaire lening meer dan 76.110 euro (indien uw fiscale woonplaats op 1.1.2018 in het Vlaams Gewest gevestigd was) of 76.360 euro (indien uw fiscale woonplaats op 1.1.2018 in het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd was) bedraagt, moeten de kapitaalaflossingen worden beperkt. U voert deze beperking uit door de kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening te vermenigvuldigen met 76.110 euro of 76.360 euro en te delen door het aanvangsbedrag van de hypothecaire lening.

  Deze (begrensde) kapitaalaflossingen en premies van de individuele levensverzekering die de lening waarborgt of wedersamenstelt vermeldt u:
  - wat de kapitaalaflossingen betreft, in vak IX, rubriek I, 4, b) (Vlaams en Waals Gewest) of vak IX, rubriek I,  3, b) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s) 3358-37 en/of 4358-07;
  - wat betreft de premies, in vak IX, rubriek I, 5, b), 1) (Vlaams en Waals Gewest) of vak IX, rubriek I, 4, b), 1) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  van de aangifte, naast de code(s) 3353-42 en/of 4353-12.
   
 • Indien uw fiscale woonplaats op 1.1.2018 in het Vlaams Gewest gevestigd was, vermeldt u de interesten van de schulden die u hebt aangegaan voor het verwerven of behouden van uw woning en die niet in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke woonbonus’ in vak IX, rubriek I, 3, c), 2), a, van de aangifte, naast de code 3151-50.
   
 • Indien uw fiscale woonplaats op 1.1.2018 in het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd was, mag u de interesten van schulden die u hebt aangegaan voor het verwerven of behouden van uw woning en die niet in aanmerking komen voor de ‘gewestelijke woonbonus’ niet in uw aangifte vermelden.