Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Eigen woning tijdens een deel van het jaar

Eigen woning tijdens een deel van het jaar

Ik ben eigenaar van één woning die ik tot en met 30 april 2017 verhuurde. Vanaf 1 mei 2017 betrok ik mijn woning zelf. Mijn woning was dus een deel van het jaar 2017 niet mijn eigen woning en de andere deel van het jaar mijn eigen woning. Hoe moet ik de uitgaven van mijn hypothecaire lening omdelen?

De interesten en kapitaalaflossingen dienen als volgt te worden verdeeld:

  • de interesten en kapitaalaflossingen die tot en met 30 april 2017 betaald werden kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een federaal belastingvoordeel
  • de interesten en kapitaalaflossingen die vanaf 1 mei 2017 werden betaald kunnen, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor een gewestelijk belastingvoordeel

Het door uw kredietgever uitgereikte betalingsattest vermeldt de in het jaar 2017 betaalde interesten en kapitaalaflossingen. U kan derhalve met alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed, aantonen op welk tijdstip u deze uitgaven hebt betaald.