Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Eigen woning - definitie

Wat is mijn 'eigen woning'?

 • Wordt de woning waarvan ik eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker ben en die ik zelf betrek, beschouwd als mijn 'eigen woning'?

  De bijzondere financieringswet bepaalt de volgende regels: de 'eigen woning' is de woning die u zelf betrekt.

  Indien u verschillende woningen zelf betrekt, dan is uw ‘eigen woning’ de woning waar uw fiscale woonplaats is gevestigd.

  De ‘eigen woning’ omvat daarentegen niet het deel van de woning dat wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van uw gezin of het deel van de woning dat wordt gebruikt voor het uitoefenen van uw beroepswerkzaamheid of van één van uw gezinsleden.

  Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden wordt slechts één woning als ‘eigen woning’ beschouwd. Voormelde regels worden voor beiden samen toegepast.

 • Kan de woning die ik niet zelf betrek worden beschouwd als mijn 'eigen woning'?

  De bijzondere financieringswet bepaalt dat dit omwille van volgende vier redenen mogelijk is:

  • omwille van redenen van sociale aard (bijvoorbeeld: mijn eigendom is een appartementje en ondertussen heb ik 6 kinderen, waardoor ik een andere woning huur)
  • omwille van beroepsredenen (bijvoorbeeld: ik moet elders gaan wonen omwille van mijn werkgever)
  • omdat de stand van de bouw- of verbouwingswerkzaamheden het mij niet toelaten de woning daadwerkelijk te betrekken
  • omdat wettelijke of contractuele belemmeringen het mij onmogelijk maken om de woning zelf te betrekken (bijvoorbeeld: er woont nog een huurder in waarvan het huurcontract wel is opgezegd maar nog niet ten einde is)
 • Kan ik verschillende woningen hebben die op hetzelfde moment worden beschouwd als mijn 'eigen woning'?

  Neen.

  Indien u meerdere woningen zelf betrekt, wordt de woning waar u uw fiscale woonplaats hebt, beschouwd als uw ‘eigen woning’.

  Indien u zowel een woning bezit die u zelf betrekt als één of meerdere woningen bezit die u niet zelf betrekt omwille van één van de in vorige vraag vermelde redenen, wordt de woning die u zelf betrekt beschouwd als uw ‘eigen woning’.

  Indien u verschillende woningen bezit, maar geen enkele woning zelf betrekt omwille van de redenen die in de vorige vraag worden opgesomd, mag u de woning aanwijzen die u als uw ‘eigen woning’  beschouwt.

  Deze keuze is onherroepelijk tot op het moment dat u ofwel een woning zelf betrekt ofwel de aangeduide woning niet langer bezit.

  Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden wordt slechts één woning als ‘eigen woning’ beschouwd. Voormelde regels worden voor beiden samen toegepast.