Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Andere dan eigen woning

Andere dan eigen woning

Ik loste in 2017 een hypothecaire lening af, die betrekking heeft op mijn woning die niet mijn ‘eigen woning’ is (bijvoorbeeld mijn tweede verblijf).
De uitgaven van uw hypothecaire lening (en de daarmee verband houdende individuele levensverzekering) kunnen, indien aan alle geldende voorwaarden is voldaan, in aanmerking komen voor de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de gewone interestaftrek.

De uitgaven voor de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen vermeldt u in vak IX, rubriek II, B .4,b) naast code(s):
  • 1358-97 en/of 2358-67 voor leningen gesloten vanaf 1989;
  • 1359-96 en/of 2359-66 voor leningen gesloten vóór 1989 voor een sociale woning;
  • 1360-95 en/of 2360-65 voor leningen gesloten vóór 1989 voor een middelgrote woning.
De uitgaven voor de federale gewone interestaftrek vermeldt u in vak IX, rubriek II, B.3,b) naast code(s) 1146-18 en/of 2146-85.

U kan voor vóór 1.1.2014 gesloten hypothecaire leningen (en de individuele levensverzekering die uitsluitend dient voor het waarborgen of wedersamenstellen van een dergelijke lening) de toepassing vragen van de federale woonbonus (het grensbedrag bedraagt 2.260 euro, 3.010 euro of 3.090 euro, naargelang het geval).

Merk op dat wanneer die woning al vóór 2016 uw ‘eigen woning’ niet meer was, en u niet reeds voor de aanslagjaren 2016 en 2017 al de federale woonbonus heeft gevraagd voor uw betalingen voor die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op de federale woonbonus. U zal dan, indien aan alle geldende voorwaarden is voldaan, enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de federale interestaftrek.

Voor (in principe) vóór 1.1.2005 gesloten hypothecaire leningen kan u de federale vermindering bijkomende interesten of de federale vermindering bouwsparen vragen. In dat geval moet uiteraard aan alle voor dat fiscale voordeel geldende voorwaarden voldaan zijn.

Merk op dat wanneer die woning al vóór 2016 uw ‘eigen woning’ niet meer was, en u niet reeds voor de aanslagjaren 2016 en 2017 al de federale vermindering voor bijkomende interesten of, naargelang het geval, het federale bouwsparen heeft gevraagd voor uw betalingen van die lening, u de volgende jaren geen aanspraak meer zal kunnen maken op deze federale belastingvoordelen. U zal dan, indien aan alle geldende voorwaarden is voldaan enkel nog aanspraak kunnen maken op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen en de federale interestaftrek.