Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Afbraak en wederopbouw - 32 steden

Afbraak en wederopbouw - 32 steden

 • Ik breek een oud gebouw af en bouw een nieuwe privéwoning op die plaats. Wat is het btw-tarief?

  De afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning geniet in bepaalde Belgische steden het verlaagd btw-tarief van 6%.

  Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • de afbraak gaat gepaard met de wederopbouw en ze vormen samen één handeling
  • het gebouw wordt na de uitvoering van de werken uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning
  • de privéwoning is gelegen in een van de 32 bedoelde steden (zie hieronder)
 • Hoe kan ik het verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw genieten?

  Voordat de btw opeisbaar wordt (dus vóór de dienstvoltooiing, facturatie of betaling van een voorschot), dient u als bouwheer bij het btw-controlekantoor waar het gebouw gelegen is (u kunt de contactgegevens opvragen bij het Contactcenter) een verklaring en een kopie van de bouwvergunning inzake afbraak en heropbouw in. In de verklaring vermeldt u dat u het gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk zal gebruiken als privéwoning.

  Een kopie van die verklaring overhandigt u aan de aannemer zodat hij op basis hiervan correct de factuur kan opstellen.

 • Waar moet het gebouw gelegen zijn opdat de afbraak en heropbouw het verlaagd btw-tarief van 6% kan genieten?

  De steden waar het btw-tarief van 6% van toepassing is, zijn:

  Vlaams Gewest

  • De stedelijke centra van Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas.
  • Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk, Hasselt.

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  • Brussel, Anderlecht, Sint-Gilles, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Vorst, Elsene, Ukkel, en Etterbeek

  Waalse Gewest

  • De stedelijke centra van Charleroi, Bergen, La Louvière, Seraing en Luik.
  • Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen.


  Het speelt geen rol of het gebouw gelegen is in een zogenaamde ‘stadsanker’ of in een andere wijk of deelgemeente van die stad.

 • Kan de afwerking van het heropgericht gebouw ook het verlaagd btw-tarief genieten?

  Ja, voor zover het tijdstip waarop de btw opeisbaar wordt zich voordoet uiterlijk 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw.