Vervanging

Vervanging

 • Wat moet ik doen wanneer ik van voertuig verander, maar ik mijn Europese nummerplaat behoud?

  Als u van voertuig verandert maar uw Europese nummerplaat behoudt, heeft u 4 maanden de tijd om bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) uw nieuwe voertuig onder dezelfde nummerplaat in te schrijven.

  De verkeersbelasting is niet meer verschuldigd voor uw vorige voertuig. Het eventueel terug te betalen bedrag wordt automatisch afgetrokken van de soortgelijke belastingen die u voor uw nieuwe voertuig voor een nieuwe periode van 12 maanden moet betalen.

 • Ik verander van voertuig en ik heb nog steeds een oude Belgische nummerplaat. Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

  Als u nog steeds een oude Belgische nummerplaat heeft en u verandert van voertuig, zult u een nieuwe Europese nummerplaat ontvangen. Het teveel betaalde bedrag aan verkeersbelasting zal u worden terugbetaald of zal worden verrekend met de verkeersbelasting voor uw nieuwe Europese plaat als u op uw inschrijvingsformulier aan de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) de oude Belgische nummerplaat vermeld heeft.

  Uw oude Belgische nummerplaat moet u zo snel mogelijk terugsturen naar de DIV.

  Zolang u die oude Belgische nummerplaat behoudt, blijft uw plaatnummer ingeschreven bij de DIV en zult u een uitnodiging tot betaling van de verkeersbelasting voor die nummerplaat blijven ontvangen.

 • Wat moet ik doen wanneer ik van voertuig en van nummerplaat verander? Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

  Wanneer u niet enkel van voertuig maar ook van nummerplaat verandert, moet u uw oude nummerplaat voor schrapping terugsturen naar:

  Directie Inschrijving Voertuigen (DIV)
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

  Van zodra uw nummerplaat geschrapt is, bent u geen verkeersbelasting meer verschuldigd. Het is niet mogelijk om de reeds betaalde verkeersbelasting van de ene op de andere nummerplaat over te dragen. Het te veel betaalde bedrag aan verkeersbelasting zal u worden terugbetaald.

  Nadat u voor uw nieuwe voertuig een nieuwe aanvraag om inschrijving heeft gedaan bij de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, zult u een uitnodiging tot betaling van de belasting ontvangen:

  Voorbeeld

  U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  U heeft uw personenauto met een vermogen van 10 pk (cilinderinhoud van 1,8 l) bij de DIV ingeschreven op 4 april 2013.
  U vraagt de schrapping aan door uw nummerplaat op 10 augustus 2019 terug te sturen naar de DIV.

  De laatste belastbare periode begint op 1 april 2019 en eindigt op 31 maart 2020 (12 maanden).
  U betaalt op 1 april 2019 verkeersbelasting voor 12 maanden: 310,46 euro.

  Op de 12 maanden waarvoor u de belasting heeft betaald zijn er 8 maanden (van augustus tot maart) waarvoor u na uw aanvraag om schrapping geen belasting meer moet betalen. Dat deel van de verkeersbelasting krijgt u terug.

  De terug te geven verkeersbelasting is 310,46 euro x 8/12 = 206,97 euro.