Diefstal

Diefstal

Wat moet ik doen als mijn auto gestolen is? Wat gebeurt er met de verkeersbelasting?

Wanneer uw auto gestolen is, vraagt u aan de politie een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling, dat u samen met een aanvraag tot schrapping stuurt naar:

Directie Inschrijving Voertuigen (DIV)
FOD Mobiliteit en Vervoer
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Zolang uw voertuig is ingeschreven bij de DIV bent u verkeersbelasting verschuldigd.

Na de schrapping zal de verkeersbelasting worden terugbetaald voor een periode die begint op de 1ste dag van de maand van de schrapping en eindigt op het einde van de belastbare periode.