Belasting op de inverkeerstelling

Opgelet: de informatie hieronder is enkel op u van toepassing als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Deze informatie is geldig tot 2019. Vanaf 1 januari 2020 wordt uw belasting op de inverkeerstelling beheerd door Brussel Fiscaliteit. Meer info.

 Woont u in het Vlaams Gewest of in het Waals Gewest? Dan vindt u al de nuttige informatie:

Belasting op de inverkeerstelling

 • Ik ben eigenaar van een voertuig. Moet ik de belasting op de inverkeerstelling betalen?

  Ja. Als eigenaar van een gemotoriseerd voertuig dat gebruikmaakt van de openbare weg moet u een (eenmalige) belasting op de inverkeerstelling betalen. 

  De belasting is van toepassing op alle types voertuigen (auto’s, moto’s, …), nieuw en tweedehands.

  Het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (kW), bepaalt het bedrag van de belasting.

   Tarieven van de belasting op de inverkeerstelling (2019 - 2020) (PDF, 264.09 KB)

 • Ik ben gehandicapt. Heb ik recht op een vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling?

  Als gehandicapte autogebruiker heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling.

  Meer info

 • Hoe en wanneer moet ik mijn belasting op de inverkeerstelling betalen?

  U moet zelf helemaal niets doen.

  Nadat u uw voertuig heeft ingeschreven zal u in principe in de loop van de maand die volgt op de maand van de inschrijving, een uitnodiging tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling en van de eesrte verkeersbelasting ontvangen.

 • Wat moet ik doen als ik geen uitnodiging tot betaling heb gekregen?

  Als u geen uitnodiging tot betaling heeft gekregen, moet u zelf de volgende stappen ondernemen:

  1. U vraagt aan de dienst "Belastingen-Auto's-Brussel" (tel. 0257/64030) welk bedrag u moet betalen.
  2. U vermeldt op het overschrijvingsformulier de gestructureerde mededeling die u van die dienst heeft gekregen.
  3. U betaalt onmiddellijk het verschuldigde bedrag op de rekening BE46 6792 0023 1036 van de dienst "Belastingen-Auto's-Brussel".
 • Wat gebeurt er als ik mijn belasting op de inverkeerstelling te laat of niet betaal?

  Als u de belasting op de inverkeerstelling te laat of niet betaalt, kunt u een administratieve boete van minimum 50 euro krijgen.

  De controleambtenaren kunnen op basis van de nummerplaat nagaan of de belasting op de inverkeerstelling verbonden aan die nummerplaat al dan niet is betaald (het is dus niet nodig het betalingsbewijs van de belasting in het voertuig te houden).

  Als de agent tijdens een controle vaststelt dat u niet in regel bent met de betaling:

  • betaalt u ofwel onmiddellijk aan de agent, cash of met uw debetkaart (Bancontact of Mister Cash) via een mobiele betaalterminal.
  • ofwel wordt het voertuig vastgehouden, en heeft u 96 uur (vier dagen) om de betaling te verrichten. Daarvoor ontvangt u de nodige betalingsinformatie. Uw voertuig zal u teruggegeven worden tegen betalingsbewijs. Als u niet betaald heeft binnen de termijn van 96 uur, wordt uw voertuig in beslag genomen en kan de rechtbank de verkoop van het in beslag genomen voertuig bevelen.