Leasing

Hoe moet ik de aftrekbare kosten van een geleasede auto berekenen?

Hoe moet ik de aftrekbare kosten van een geleasede auto berekenen?

Als u een auto leaset, moet u in uw jaarlijkse afbetaling een onderscheid maken tussen:

  • de terugbetaling van het geleende kapitaal
  • de intresten op het nog uitstaande kapitaal

Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten kunt u voor het beroepsmatige gebruik (woon-werkverkeer en andere beroepsmatige verplaatsingen) van uw voertuig de intresten van uw leasing aftrekken zonder rekening te houden met de 75 %-beperking of het forfait van 0,15 euro. Die intresten zijn dus volledig aftrekbaar.

Voorbeeld:

70 % van uw autokosten zijn beroepsmatige kosten (zowel woon-werkverkeer als andere beroepsmatige verplaatsingen). U mag dus de intresten van uw leasing x 70 % aftrekken.

U mag ook de afschrijving van uw voertuig aftrekken, maar:

  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. het woon-werkverkeer is begrepen in het forfait van 0,15 euro
  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. de andere beroepsmatige verplaatsingen is beperkt tot 75 %