Afschrijving

Afschrijving

 • Ik heb een nieuwe auto gekocht. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

  1. Basisprincipe

  Als u een auto koopt, mag u de totale aankoopprijs van het voertuig niet in één keer aftrekken. U moet de beleggingswaarde (met inbegrip van de btw als u die niet hebt kunnen aftrekken) verdelen over de volledige normale gebruiksduur van uw voertuig. Dat noemt men een afschrijving.

  Voorbeeld:

  Mijnheer Jansen, werknemer, koopt in 2019 een nieuwe personenwagen. De prijs van het voertuig, btw inbegrepen, bedraagt 20.000 euro. De normale gebruiksduur van het voertuig is 5 jaar.

  Mijnheer Jansen heeft in 2019 10.000 km afgelegd met zijn nieuwe wagen. De normale gebruiksduur van zijn voertuig wordt geschat op 5 jaar (wat overeenstemt met een afschrijvingspercentage van 20 %).

  De afgelegde kilometers worden als volgt verdeeld:

   • 2.500 km voor privé-doeleinden
   • 2.500 km voor "woon-werkverkeer"
   • 5.000 km voor beroepsverplaatsingen

   Aftrekbare afschrijving:

    • voor de privéverplaatsingen: er is geen afschrijving toegestaan
    • voor het "woon-werkverkeer": de afschrijving die betrekking heeft op die categorie van verplaatsingen valt onder het forfait van 0,15 euro per km. Geen enkele bijkomende afschrijving mag worden afgetrokken
    • voor de beroepsverplaatsingen: 20.000 euro x 20 % x 5.000 km/10.000 km x 7 5% = 1.500 euro

    2.  Bijzondere regels

    Jaar van aankoop van het voertuig:
    U mag het voertuig afschrijven voor een volledig jaar (ongeacht de datum van aankoop).

    Als u uw beroepswerkzaamheid start in de loop van het jaar:
    U moet het voertuig afschrijven in verhouding tot het aantal maanden dat u tijdens dat jaar uw beroep heeft uitgeoefend (de maand van aanvang wordt voor een volle maand gerekend).

    Voorbeeld:

    U bent een beroepswerkzaamheid begonnen op 18 augustus 2019.

    Op 3 oktober 2019 koopt u een personenwagen voor 17.850 euro (inclusief de niet-aftrekbare btw). In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het woon-werkverkeer gelijk is aan 2/3 en dat de wagen afschrijfbaar is op 5 jaar (of 20% per jaar), zal de jaarlijkse fiscaal aanvaarde afschrijving voor 2019 in principe gelijk zijn aan: 17.850 euro x 2/3 x 20 % x 75 % x 5/12 = 743,75 euro

    Voor het jaar van verkoop of van buitengebruikstelling van het voertuig: 
    Er mag geen afschrijving worden toegepast.

   1. Ik koop een tweedehands wagen. Hoe moet ik de afschrijving berekenen?

    Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

    Voorbeeld:

    U koopt in 2019 een tweedehands auto die 4 jaar oud is voor 2.500 euro. U denkt er nog 2 jaar mee te rijden (of 50 % per jaar).
    In de veronderstelling dat het beroepsgebruik voor andere verplaatsingen dan het "woon-werkverkeer" gelijk is aan 2/3, zal de jaarlijkse fiscaal aanvaarde afschrijving in principe gelijk zijn aan: 2.500 euro x 2/3 x 50 % x 75 % = 625,00 euro

    Voor het jaar van verkoop of buitengebruikstelling van de wagen, mag u voor die wagen geen afschrijving meer toepassen.

    Als u in datzelfde jaar een andere auto koopt, mag u die wel afschrijven en dat in principe voor het volledige jaarbedrag.

   2. Hoe bereken ik mijn brandstofkosten?

    Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het 'woon-werkverkeer') voor 75 % aftrekbaar.

    In tegenstelling tot de andere autokosten die door middel van facturen, nota's, ontvangstbewijzen … moeten worden verantwoord, mogen de brandstofkosten forfaitair worden geraamd.

    Gemiddeld officieel tarief van de brandstoffen (inclusief btw)

    2018 2019
    Benzine 95 RON (€/L) 1,4202 € 1,4574
    Benzine 98 RON (€/L) 1,4979 € 1,5310
    Benzine 95 RON E10 (€/L) 1,4327 € 1,4733
    Benzine 98 RON E10 (€/L) 1,5059 € 1,5401
    Diesel 10S (€/L) 1,3959 € 1,5215
    LPG (€/L) 0,5134 € 0,5101


    Voorbeeld forfaitaire raming brandstofkosten:

    U heeft in 2019 25.289 km afgelegd voor uw werkgever (andere verplaatsingen dan verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling) die niet worden vergoed.

    Uw wagen verbruikt gemiddeld 7 liter per 100 km en de gemiddelde dieselprijs bedroeg 1,5215 euro per liter voor 2019.

    De formule die u moet toepassen is de volgende:

    25.289 x 7 x € 1,5215 euro / 100 = 2.693,40 euro