Belasting niet-inwoners

U heeft inkomsten in België (bijvoorbeeld een loon, een pensioen, huurinkomsten), en

 • u verblijft in het buitenland, of
 • u bent in België voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor het werk of studies).

U moet dan een "aangifte in de belasting niet-inwoners" indienen. 

Bent u nog niet ingeschreven als niet-inwoner bij FOD Financiën? Vul dan dit formulier in. 

Aangifte voor niet-inwoners

 • Ik verlaat België, of ik kom me in België vestigen. Moet ik een aangifte in de belasting niet-inwoners indienen?
 • Ik ben een niet-inwoner en ik heb inkomsten in België. Hoe kan ik een belastingaangifte krijgen?

  Breng uw bevoegde kantoor op de hoogte. Gebruik daarvoor dit formulier.

  Na uw inschrijving ontvangt u automatisch ieder jaar een aangifte. Breng uw kantoor wel op de hoogte van iedere adreswijziging of wijziging van uw gezinssituatie (in geval van huwelijk, wettelijk samenwonen, scheiding, echtscheiding, overlijden).

 • Wanneer wordt mijn aangifte verstuurd?

  De datum van verzending van de aangifte belasting niet-inwoners verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen. Het is dus normaal dat u pas na de vakantieperiode uw aangifte zult ontvangen. 

  In 2020 ontvangt u de aangifte vanaf eind oktober

 • Kan ik mijn aangifte online indienen ?

  U kunt uw aangifte 2020 via Tax-on-web indienen (meer info). Als u geen Belgische elektronische identiteitskaart heeft, kunt u een token aanvragen.

  U opent Tax-on-Web via MyMinfin, waar u toegang hebt tot uw online fiscaal dossier. Na aanmelding in MyMinfin kunt u uw aangifte indienen, en ook uw documenten consulteren en bepaalde wijzigingen aanbrengen.

 • Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?

  U moet uw aangifte voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) ten laatste indienen:

  • via Tax-on-web: ten laatste op 3 december 2020
  • via uw mandataris (Tax-on-web): ten laatste op 3 december 2020

  De indieningsdatum voor de papieren aangifte moet nog bepaald worden. U zult minstens een maand de tijd hebben om uw aangifte in te dienen.

 • Welke vakken moet ik zeker invullen?
  Denk eraan dat u de volgende codes zeker invult:
   
  • Een van de codes uit vak III, A – Persoonlijke gegevens
   (code 1001-66 of 1002-65 of 1010-57 of 1018-49)
  • Een van de codes uit:
   • Ofwel het vak III. A,6 (als uw in België belastbare beroepsinkomsten ten minste 75 % van uw totale beroepsinkomsten bedragen)
   • Ofwel het vak III.A, 7
   • Ofwel het vak III.A, 8
  • Een code uit het vak XIII - buitenlandse inkomsten en vrijgestelde Belgische inkomsten. De buitenlandse inkomsten en de vrijgestelde Belgische inkomsten worden in België niet als dusdanig belast. Om het correcte belastingregime te kunnen bepalen moet u deze inkomsten van beide partners echter wel vermelden. Als u geen buitenlandse inkomsten en geen vrijgestelde Belgische inkomsten hebt, plaatst dan een 'x' in de code 1057-10 of 2057-77.
 • Wat zijn de gevolgen als ik mijn aangifte niet tijdig indien?

  Als de aangifte niet of laattijdig werd ingediend, heeft de administratie de mogelijkheid om een aanslag van ambtswege te vestigen. In dat geval vestigt zij een aanslag op het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op basis van de gegevens waarover ze beschikt. De bewijslast van de juistheid van de belastbare inkomsten ligt dan bij de belastingplichtige. 

  Doet u geen aangifte, dient u uw aangifte te laat in of is uw aangifte zodanig gewijzigd dat de werkelijk verschuldigde belasting hoger is dan de aangegeven inkomsten, dan kan de belasting geldig worden gevestigd tot uiterlijk drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

  Bovendien kan een belastingverhoging worden toegepast.

 • Wanneer ontvang ik mijn aanslagbiljet?

  Bij een tijdige aangifte heeft de administratie tijd tot 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar om de aanslag te vestigen. Die termijn mag echter niet minder bedragen dan zes maanden vanaf de ontvangst van de aangifte.

 • Ik verhuis en/of mijn gezinssituatie is veranderd (huwelijk, wettelijk samenwonen, feitelijke scheiding, echtscheiding, overlijden). Moet ik dit signaleren?

  U moet uw nieuwe adres en/of uw nieuwe gezinssituatie (in geval van huwelijk, wettelijk samenwonen, scheiding, echtscheiding, overlijden) aan ons meedelen. Gebruik daarvoor dit formulier.

 • Waarom moet ik in vak XIII van de aangifte mijn buitenlandse inkomsten vermelden? Ik dacht enkel belast te worden op mijn Belgische inkomsten.

  Inderdaad, de buitenlandse inkomsten worden in België niet belast als ze zijn vrijgesteld door een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting. Om het correcte belastingregime te kunnen toepassen is het echter noodzakelijk om de buitenlandse inkomsten van beide partners te vermelden.

 • Kan ik mijn belastingen voorafbetalen?

  Ja.

  Meer info

 • Ik ga niet akkoord met de gevestigde belastingaanslag. Wat kan ik doen?
 • Ik ben onterecht belast in twee landen. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u onterecht in twee landen belast bent op hetzelfde inkomen, kan u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Voor meer praktische informatie over deze procedure in uw land, kan u het landenprofiel raadplegen op de website van de OESO.

 • Kan ik betalingsfaciliteiten krijgen?

  Om eventueel betalingsfaciliteiten te krijgen, moet u contact opnemen met een Infocenter.

  Meer informatie in 'Betalen'

 • Hoe kan ik mijn belastingkantoor contacteren als niet-inwoner?

  U vindt de contactgegevens van uw bevoegde kantoor via de Kantorengids door te klikken op: Internationaal > Aangifte > Belastingaangifte niet-inwoners – natuurlijke personen > Categorie: Particulieren (P) > Taal: NL, FR of DE.

  Ter plaatse: alleen op afspraak (met inachtneming van de gezondheidsvoorschriften). Bel om een afspraak te maken.

 • Aangifteformulier en toelichting