Andere

Als je een of meer personen ten laste hebt, krijg je een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van je belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt. Het is dan ook belangrijk te weten welke personen je op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.

Personen ten laste

 • Welke andere personen dan mijn kinderen mag ik ten laste nemen in mijn belastingaangifte?

  U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende personen ten laste nemen: 

  • uw ascendenten (ouders, grootouders),
  • uw (half)broers en (half)zussen,
  • de personen die u - toen u kind was - ten laste hadden.
   Bijvoorbeeld een tante die u, na het overlijden van uw ouders, tijdens uw jeugd ten laste heeft genomen.

  Opgelet!
  Personen die niet in deze lijst voorkomen, kunnen in geen geval als fiscaal ten laste worden beschouwd. 
  Uw echtgenoot, de persoon waarmee u wettelijk samenwoont of met wie u een feitelijk gezin vormt, kan bijgevolg nooit als ten laste beschouwd worden.

 • Welke zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?

  Opdat zij ten laste zouden kunnen zijn voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, moeten de personen die hiervoor in aanmerking komen, voldoen aan de volgende drie voorwaarden:  

  1. Zij moeten deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2020. 
   Dat betekent dat u werkelijk aan het hoofd staat van het gezin en dat de persoon die u ten laste wilt nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u samenwoont.

   Opgelet! 
   Als die persoon tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van gezondheidsredenen, ..., wordt hij normaal gezien nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin.
   Personen die in 2019 overleden zijn, worden geacht nog steeds deel uit te maken van het gezin op 1 januari 2020 op voorwaarde dat zij reeds ten laste waren voor het voorgaande aanslagjaar (d.w.z. aanslagjaar 2019, inkomsten 2018).
    
  2. Hun nettobestaansmiddelen mogen 3.330 euro (inkomsten 2019) niet overschrijden.
    
  3. Zij mogen geen bezoldigingen ontvangen die u inbrengt als beroepskosten.
 • Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel?

  Het bedrag van de belastingvrije som (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019) verschilt naargelang het gaat om:

  • uw ascendenten (ouders, grootouders …) van 65 jaar of ouder: 3.220 euro per persoon (voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018, bedraagt dit 3.160 euro)
  • uw (half)broers en (half)zussen van 65 jaar of ouder: 3.220 euro per persoon (voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018, bedraagt dit 3.160 euro)
  • uw ascendenten (ouders, grootouders …) van minder dan 65 jaar: 1.610 euro per persoon (voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018, bedraagt dit 1.580 euro)
  • de personen die u ten laste gehad hebben: 1.610 euro per persoon (voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018, bedraagt dit 1.580 euro)

  Gehandicapte personen tellen voor twee.

 • Mijn partner gaat niet werken. Kan ik hem/haar ten laste nemen?

  U kunt noch uw echtgenote, noch uw wettelijk samenwonende partner, noch de persoon waarmee u een feitelijk gezin vormt, ten laste nemen.

  Als u of uw echtgenoot/wettelijk samenwonende partner geen of weinig beroepsinkomsten heeft dan geniet u echter wel automatisch van het “huwelijksquotiënt”. Dat zorgt ervoor dat tijdens de berekening van de belasting een deel van de beroepsinkomsten van de partner met het grootste inkomen overgeheveld wordt naar de andere partner. Dat deel wordt dan aan een lager tarief belast en de verschuldigde belasting zal verlagen.

  Voorwaarden:

  • u moet een gezamenlijke aangifte indienen (personen die een feitelijk gezin vormen zijn dus niet bedoeld),
  • de beroepsinkomsten van de partner met het laagste beroepsinkomen moeten minder zijn dan 30% van het totale beroepsinkomen van de beide partners samen.

  Het huwelijksquotiënt wordt dus toegevoegd aan de beroepsinkomsten van de partner met het laagste beroepsinkomen tot hij/zij 30% bereikt van het totale beroepsinkomen van de beide partners samen. Het huwelijksquotiënt bedraagt maximum 10.940 euro (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019). Voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018, bedraagt dit 10.720 euro.

  Er wordt echter geen huwelijksquotiënt toegerekend wanneer daardoor de verschuldigde belasting verhoogt.

 • Kan ik mijn moeder die ouder is dan 65 jaar en die een pensioen krijgt ten laste nemen?

  U kunt uw moeder, net zoals uw andere voorouders, broers en zussen, die 65 jaar zijn en een pensioen ontvangen, ten laste nemen als ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in de vraag 'Welke zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?'.

  Om hun nettobestaansmiddelen te bepalen, moet u 26.840 euro aftrekken van het bruto bedrag van het pensioen (of de renten of andere uitkeringen) die ze in 2019 ontvangen hebben. Voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018, bedraagt dit 26.300 euro.

 • Kan ik iemand die in 2019 overleden is ten laste nemen?

  Indien zij aan alle voorwaarden voldoen, worden personen overleden in 2019 die in het voorgaande aanslagjaar (aanslagjaar 2019, inkomsten 2018) ten uwen laste waren nog beschouwd als lid van het gezin op 1 januari 2020. Zij kunnen dus nog ten laste genomen worden.