Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Gestort naar het buitenland

Onderhoudsgeld dat inwoners van België betalen aan inwoners van andere landen

 • Wat is onderhoudsgeld?

  Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks…) stort aan een verwante of (ex-)familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot…) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. Dat kan het gevolg zijn van de beslissing van een rechter of van een akkoord tussen de schuldenaar of de onderhoudsplichtige (diegene die het onderhoudsgeld betaalt) en de begunstigde (diegene die het onderhoudsgeld ontvangt).

 • Kan ik het onderhoudsgeld aftrekken dat ik naar het buitenland heb gestort?

  Als u voldoet aan de voorwaarden, is 80% van het betaalde onderhoudsgeld aftrekbaar van uw gezamenlijk netto-belastbaar inkomen.

  Meer info

 • Wat zijn de gevolgen voor de begunstigde?

  Een inwoner van een ander land dan België (= de begunstigde) die onderhoudsgeld krijgt van een inwoner van België (= de onderhoudsplichtige) wordt daarop belast in België. Hij is onderworpen aan de belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen.

  De begunstigde moet echter niets doen in België. Hij moet geen aangifte in de belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen indienen.

  De inwoner van België die het onderhoudsgeld betaalt, moet immers bedrijfsvoorheffing betalen op het onderhoudsgeld en die bedrijfsvoorheffing komt overeen met de uiteindelijke belasting op het onderhoudsgeld.

 • Ik betaal onderhoudsgeld aan een niet-inwoner. Welke fiscale verplichtingen heb ik?

  U hebt in principe drie verplichtingen:

  • de bedrijfsvoorheffing op het onderhoudsgeld aangeven. Daartoe moet u een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen.
  • de bedrijfsvoorheffing betalen,
  • per begunstigde een fiche 281.30 (zie hierna) opmaken. 
  U kunt enkel worden vrijgesteld van de verplichtingen tot het betalen van bedrijfsvoorheffing als:​
   
  • er een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting bestaat tussen België en de woonstaat van de begunstigde, en
  • deze overeenkomst de heffingsbevoegdheid uitsluitend aan de woonstaat van de begunstigde toekent, en
  • u kunt bewijzen dat de voorwaarden van de overeenkomst vervuld zijn (via een bewijs van woonplaats, bewijs dat het onderhoudsgeld in de woonstaat van de begunstigde wordt belast….)

  U moet echter altijd de fiche 281.30 invullen en een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen.

  Om te weten of u al dan niet de bedrijfsvoorheffing moet betalen:

 • Hoe moet ik de bedrijfsvoorheffing berekenen?

  Op onderhoudsgeld moet u een bedrijfsvoorheffing berekenen van 26,75% op 80% van de uitkeringen (of kapitalen die het onderhoudsgeld vervangen).

 • Wanneer moet ik als onderhoudsplichtige een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen?

  Als u onderhoudsgeld betaalt aan iemand die in het buitenland woont, dan moet u binnen de twee weken na het verstrijken van het trimester waarin u de uitkeringen betaald heeft een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen.

  Uitzondering: Als de bedrijfsvoorheffing betreffende uw inkomsten 2019 hoger of gelijk is aan 40.800 euro (aanslagjaar 2020), dan moet u binnen de twee weken na het verstrijken van de maand waarin u de uitkeringen betaald heeft een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen.

 • Hoe moet ik als onderhoudsplichtige een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen en waar moet ik die indienen?

  De aangifte in de bedrijfsvoorheffing kunt u ofwel op papier ofwel online indienen.

  Als u online uw aangifte in de bedrijfsvoorheffing wil indienen, dan moet u dat doen via de toepassing Finprof.

  Papieren aangiften in de bedrijfsvoorheffing kunt u vragen bij uw bevoegde team Inning - bedrijfsvoorheffing. De papieren aangiften moet u ook bij dat kantoor indienen.

 • Wanneer en hoe moet ik als onderhoudsplichtige bedrijfsvoorheffing betalen?

  U moet de verschuldigde bedrijfsvoorheffing ten laatste betalen binnen de 15 dagen na het verstrijken van het trimester waarin u de uitkeringen heeft betaald.

  Uitzondering: als de bedrijfsvoorheffing betreffende uw inkomsten 2019 hoger of gelijk is aan 40.800 euro (aanslagjaar 2020), dan moet u de bedrijfsvoorheffing betalen binnen de twee weken na het verstrijken van de maand waarin de uitkeringen werden betaald.

  U kunt een papieren overschrijvingsformulier vragen bij uw bevoegde team Inning - bedrijfsvoorheffing.

 • Welke fiche moet ik als onderhoudsplichtige opmaken?

  U moet per begunstigde een fiche 281.30 opmaken.

 • Wanneer moet ik als onderhoudsplichtige fiches opmaken?

  U moet jaarlijks vóór 1 maart van het jaar na het jaar waarin het onderhoudsgeld betaald is, een fiche 281.30 opmaken per begunstigde.

  Voorbeeld: als u in 2019 onderhoudsgeld betaalt, dan moet u uw fiches opmaken vóór 1 maart 2020.

 • Hoe en waar moet ik als onderhoudsplichtige fiches indienen?

  U kunt de fiches online opmaken en indienen via de toepassing Belcotax-on-web of u kunt papieren fiches indienen bij het bevoegde documentatiecentrum.

  Als u papieren fiches wil indienen, moet u ze naar het bevoegde documentatiecentrum verzenden (zie hieronder).

  U kunt de fiche 281.30 downloaden en afdrukken of ze vragen bij het documentatiecentrum.

  U woont in Bevoegd documentatiecentrum
  Vlaams Gewest KMO Centrum Aalst – Documentaticecentrum - Bedrijfsvoorheffing
  Dr. André Sierensstraat 16, bus 1
  9300 Aalst
  Tel.: 0257 736 60
  kmo.aalst.bv@minfin.fed.be
   
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing
  Kruidtuinlaan 50, bus 3406
  1000 Brussel
  Tel.: 0257 529 90
  kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be
   
  Waals Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied) Centre PME Mons – Centre de Documentation – Précompte professionnel
  Avenue Mélina Mercouri 1
  7000 Mons
  Tel.: 0257 881 10
  pme.mons.prp@minfin.fed.be
   
  Duitse taalgebied (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt-Vith) Polyvalent Centrum Eupen - Cel Bedrijfsvoorheffing
  Rue de Verviers 8
  4700 Eupen
  Tel.: 0257 886 30
  p.eupen.prp@minfin.fed.be
 • Hoe moet ik de fiches invullen?

  U moet de fiches 281.30 invullen volgens de richtlijnen die bepaald zijn in het bericht aan de schuldenaars met betrekking tot de fiche 281.30.

  Als u de fiches 281.30 op papier indient, moet u ook een samenvattende opgave 325 titelblad op papier indienen.

  Meer informatie over het invullen van deze samenvattende opgave.

 • Waar vind ik meer informatie?
  U vindt meer informatie in  deze brochure (PDF, 697.73 KB).