Betalen

De betaling van mijn belastingen of andere schulden bij de Fod Financiën.

 • Krijg ik belastingen terug of zal ik moeten bijbetalen?

  Als u Tax-on-web gebruikt kunt u onmiddellijk een schatting van het bedrag van uw belasting krijgen.

  U kunt die schatting ook anoniem krijgen via Tax-calc.

  Uw aanslagbiljet bevat altijd het bedrag dat u zal moeten betalen of dat u zal terugkrijgen.

 • Hoe kan ik betalen?

  U vindt het rekeningnummer op uw aanslagbiljet. U kunt enkel op dit rekeningnummer gebruiken voor uw betaling.

  U kan ons op volgende manieren betalen:

  • Via MyMinfin > Mijn betalingen en terugbetalingen > Online betalingen
  • via een overschrijving op de rekening van het team invordering
  • met een bankkaart (Bancontact-Mister Cash) (enkel in de infocenters)
  • aan de gerechtsdeurwaarder wanneer een vervolging werd ingesteld (opgelet, er zijn bijkomende kosten)

  Let op: u kunt voortaan niet meer betalen via cheque. Wij aanvaarden dus ook geen buitenlandse cheques meer. Als u geen toegang heeft tot MyMinfin raden wij u aan om uw betaling uit te voeren via een gratis SEPA overschrijving.   

 • Welke mededeling moet ik gebruiken?

  U moet steeds uw gestructureerde mededeling gebruiken bij de betaling van uw belastingen.

  Deze gestructureerde mededeling maakt de automatische verwerking van uw betaling mogelijk. Hierdoor kunnen wij u een snelle bijwerking van uw situatie verzekeren.

  Wij vragen u geen vrije mededeling te gebruiken.

  Gemakkelijker betalen? Ga naar MyMinfin (externe link) > Mijn betalingen en terugbetalingen > Online betalingen.

 • Wanneer moet ik nalatigheidsintresten betalen?

  Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsintresten betalen. U betaalt geen intresten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet is momenteel 4%.

  Evolutie van de rentevoet:

  van 1.10.1986 tot 31.12.1998 9,6%
  van 1.01.1999 tot 31.12.2017 7%
  vanaf 1.1.2018 4%

  De intrest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2018. U betaalt deze pas op 20 september 2018. Dan moet u nalatigheidsintresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden).

  Het bedrag is ((1.500 euro x 4%)/12) x 6 maanden = 30 euro

 • Wat als ik moeilijkheden heb om tijdig te betalen?

  Heeft u een openstaande schuld bij de FOD Financiën en kunt u, door tijdelijke betaalproblemen, het gevraagde bedrag niet meteen betalen? Dan is een  gespreid afbetalingsplan (PDF, 688.31 KB) misschien wel de oplossing. Opgelet! Bij een afbetalingsplan lopen de nalatigheidsintresten door, dus hoe sneller u start met de betalingen, hoe voordeliger het is voor u.
   

  Wat zijn mijn mogelijkheden?

   1. U kunt uw schuld binnen een termijn van 4 maanden na de vervaldag betalen: gemakkelijk en zonder formaliteiten
   
  Indien u voldoet aan de volgende voorwaarden, wordt u dit plan toegestaan zonder bijkomend onderzoek van uw inkomsten en/of uitgaven:
   
  • De aanvraag moet tijdig gebeuren (uiterlijk op de vervaldag van de schuld).
    
  • U heeft bij de FOD Financiën geen andere vervallen of eisbare schulden. Indien wel moeten al uw schulden in de afbetalingsregeling worden begrepen.
    
  • Voor ondernemingen en zelfstandigen is het bovendien belangrijk dat zij in regel zijn met de verplichtingen inzake aangifte en betaling van bronbelastingen (bedrijfsvoorheffing/btw/roerende voorheffing...).
    
  Opgelet!
   
  • Zelfs indien u niet voldoet aan een van deze voorwaarden, betekent dit niet noodzakelijk de uitsluiting voor een betaalregeling. In dat geval houden we voor de toekenning en duur ervan wel rekening met uw inkomsten en uitgaven (zie hierna).
    
  • Nalatigheidsintresten (indien van toepassing) blijven ook tijdens de loop van het plan verschuldigd. Start de betalingen dus zeker al voor de vervaldag en hou het afbetalingsplan zo kort mogelijk: dit is voordeliger voor u.
    
   2. U kunt uw schuld niet binnen een termijn van vier maand na de vervaldag, betalen.
   
  Uw aanvraag tot een afbetalingsplan wordt niet automatisch toegestaan en we voeren een onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:
   
  • als u niet kan betalen binnen de 4 maanden
    
  • als u andere schulden heeft
    
  • als u het afbetalingsplan na de vervaldag aanvroeg.
    
  In het onderzoek houden we rekening met:
   
  • uw betalingscapaciteit.   Deze wordt bepaald in functie van uw werkelijke inkomsten en een maatstaf voor de vaste uitgaven.
    
  • de termijn waarbinnen de schuld(en) volgens de betalingscapaciteit kan (kunnen) worden afgelost.  Daarbij kunnen we rekening houden met bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden (vb. zware medische kosten)
    
  • de voorgestelde termijn voor betaling van de schuld(en)
    
  • de maximale looptijd van het plan mag nooit meer bedragen dan 12 maanden na het ontstaan van de meest recente schuld begrepen in de aanvraag
    
  3. U afbetalingsplan wordt geweigerd omdat u niet binnen de 12 maanden na de vervaldag kan betalen.
  U heeft structurele betalingsproblemen, waarvoor een afbetalingsplan geen duurzame oplossing biedt.
  Welke alternatieven heeft u?

  Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?
   

  1. Via MyMinfin.be
   Dit is de snelste en makkelijkste manier. U maakt gebruik van het elektronisch aanvraagformulier.
    
  2. Per e-mail
   Stuur het  aanvraagformulier (DOCX, 61.96 KB) naar één van onze infocenters. Kijk op uw betaalbericht of in onze kantorengids.
    
   • Vermeld zeker:
    • uw nationaal nummer.
    • het artikelnummer waarvoor u een afbetalingsplan wenst.

  Beide gegevens vindt u terug op uw betaalbericht.
  U kunt het  aanvraagformulier (DOCX, 61.96 KB) ook per brief naar één van onze infocenters opsturen.

  1. Via onze infocenters
   De contactgegevens en openingsuren vindt u op het betaalbericht of in onze kantorengids.
   Het is erg belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. U vermijdt hierdoor extra nalatigheidsintresten en kosten. Hoe sneller u de aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden er zijn om uw schuld af te betalen.

    
 • Wat kan ik doen als ik niet in staat ben om op een duurzame wijze mijn belastingen of andere schulden bij de Fod Financiën te betalen?

  De FOD Financiën biedt ruime mogelijkheden om uw schuld binnen een maximum termijn van 12 maanden na het ontstaan ervan,  af te betalen.

  U ziet helaas geen mogelijkheid om uw schuld(en) binnen deze maximum termijn te betalen?  Dan heeft u een structureel betaalprobleem, waarvoor een afbetalingsplan geen duurzame oplossing biedt. 

  Welke zijn dan de alternatieven?

 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:0257 623 60
  Fax: 0257 980 57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be