Overheidsopdrachten

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
25/08/2020
Opening offertes
16/10/2020 - 10u30
Deadline vragen
02/10/2020
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de levering, installatie en indienststelling van elektrische ovens en van een onderstel in meerdere restaurants van Fedorest adba.  Bestek (PDF, 4.06 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
11/08/2020
Opening offertes
17/09/2020 - 13u00
Deadline vragen
26/08/2020
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor de aanstelling van een college van twee bedrijfsrevisoren bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.  Bestek (PDF, 3.97 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
04/08/2020
Opening offertes
15/09/2020 - 14u00
Deadline vragen
25/08/2020

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure met als onderwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw in de Rue de Fragnée 2 in 4000 Luik.  Bestek (PDF, 696.32 KB).  Bijlage (PDF, 684.44 KB).  Q&A (PDF, 793.71 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
23/07/2020
Opening offertes
07/09/2020 - 14u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure met betrekking tot diensten van automatisering van het toezicht op en de opvolging van de kwaliteit en de veiligheid van de informaticatoepassingen in gebruik bij de FOD Financiën.  Bestek (PDF, 967.03 KB).  Q&A (PDF, 123.36 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
23/07/2020
Uiterste datum en tijdstip voor de indiening van een aanvraag tot deelneming: 06/08/2020 om 10.00 uur

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Uitnodiging tot deelneming aan een mededingingsprocedure met onderhandeling voor de aankoop en levering van verrijdbare en in hoogte (elektrisch of mechanisch) verstelbare visitatiebanken.  Uitnodiging (DOCX, 342.56 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
16/07/2020
Opening offertes
11/08/2020 - 09u55
Deadline vragen
02/07/2020

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor een raamovereenkomst voor het geven van opleidingen “Communicatietechnieken in het kader van fiscale controles”.  Bestek (PDF, 938.32 KB).  Erratum (PDF, 899.42 KB).  Q&A (PDF, 159.1 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
10/07/2020
Opening offertes
18/08/2020 - 09u30
Deadline vragen
26/07 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de organisatie van evaluaties van competenties voor de bevorderingsprocedures binnen het universitair niveau (Assessment: Evaluatie van de specifieke bekwaamheden met betrekking tot de rol) bestemd voor de Federale Overheidsdienst Financiën.  Bestek (PDF, 1.43 MB).

Da

tum

Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/07/2020
Opening offertes
04/08/2020 - 11u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor het terbeschikkingstelling van een online zelfevaluatie tool voor het psychosociaal welzijn van de medewerkers.  Bestek (PDF, 319.65 KB).  Bijlagen (DOCX, 43.56 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/07/2020
Opening offertes
27/07/2020 - 16u00

Deadline vragen
07/08/2020

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende "de organisatie van een opleiding in administratief recht in het frans en in het nederlands"  Bestek (PDF, 1.45 MB).  Erratum (PDF, 572.57 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/07/2020
Opening offertes
22/07/2020 - 16u00

Deadline vragen
13/07/2020 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Procedure van open aanbesteding voor de levering van "9mm-munitie parabellum 9*19mm, TFMj, 124 grs, nontox".  Bestek (PDF, 1.09 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
26/06/2020
Opening offertes
20/08/2020 - 10u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor het reinigen van ruiten van diverse gebouwen van de FOD Financiën.  Bestek. (PDF, 1.86 MB) Errata (PDF, 1.86 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
09/06/2020
Opening offertes
16/07/2020 - 09u55
Deadline vragen
25/06/2020 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure betreffende outsourcingdiensten voor de raming van niet-beursgenoteerde aandelen (inzake successierechten).  Bestek (PDF, 539.69 KB).  Erratum (PDF, 508.29 KB).  Q&A (PDF, 199.28 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
08/06/2020
Deadline offertes
24/07/2020 - 10u00
Deadline vragen
24/06/2020 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de operationele lease van traceerbare vergrendelingen van containers (smart seals) en de bijhorende softwaretoepassingen voor het gebruik ervan.  Bestek (PDF, 1.49 MB).  Erratum (PDF, 808.67 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
25/05/2020
Opening offertes
25/06/2020 - 11u00
Deadline vragen
07/06/2020 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure betreffende opleidingsdiensten met betrekking tot het besturen van voertuigen (defensie en snelle-interventievoertuigen) en rijbewijzen (C, C + bewijs van vakbekwaamheid, C + E, B + E) onderverdeeld in meerdere percelen.  Bestek (PDF, 2.02 MB). Instructie (PDF, 182.8 KB).  Q&A (PDF, 503.59 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
18/05/2020
Opening offertes
06/07/2020 - 11u00
Deadline offertes
23/06/2020 voor 11u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de aankoop en de opleiding over het gebruik van een authoring tool voor Microlearning.  Bestek (PDF, 327.01 KB).  Bijlagen (DOCX, 46.21 KB).  Erratum (PDF, 327.1 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
14/05/2020
Deadline offertes
09/06/2020 voor 14u00
Deadline vragen
28/05/2020
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende de inzameling en vernietiging van oud papier en karton in de door de FOD Financiën gebruikte gebouwen in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Bestek (PDF, 690.46 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/05/2020
Deadline offertes
08/06/2020 voor 09u55
Deadline vragen
21/05/2020 voor 16u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering van “nieuwe technische installaties en nieuwe toestellen en recipiënten”  Bestek (PDF, 737.46 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/05/2020
Deadline offertes
26/05/2020 voor 10u00
Deadline vragen
04/05/2020 voor 16u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de externe verwijdering en de verwerking van het afval van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beheerd door de FOD Financiën en/of voor rekening van de ADBA Fedorest alsmede voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Justitie, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Mobiliteit en Vervoer, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,  de Regie der Gebouwen, de Koninklijke Bibliotheek van België.  Bestek (PDF, 1.36 MB).  Erratum (PDF, 1.36 MB).  Q&A (PDF, 135.62 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
20/04/2020
Deadline offertes
11/06/2020 - 10u40
Deadline vragen
20/05/2020 
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de levering van thermische offsetplaten.  Bestek (PDF, 3 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
10/04/2020
Opening offertes
04/05/2020 - 14u00
Deadline vragen
23/04/2020 
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende het inzamelen, het selectief sorteren, de externe verwijdering evenals de verwerking van het afval van het Rijksadministratief Centrum gelegen in de rue de Fragnée 2 te 4000 Luik.  Bestek (PDF, 874.91 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
08/04/2020
Opening offertes
14/05/2020 - 09u55
Deadline vragen
26/04/2020 
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor een raamovereenkomst voor het ontwikkelen en geven van opleidingen in managementcompetenties.  Bestek (PDF, 915.34 KB).  Q&A (PDF, 154.45 KB).  Erratum (PDF, 876.49 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
02/04/2020
Opening offertes
07/05/2020 - 11u00
Deadline vragen
17/04/2020 
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure met als voorwerp de uitvoering van occasionele schoonmaakprestaties in de door de FOD Financiën gebruikte gebouwen.  Bestek (PDF, 704.28 KB).  Q&A. (PDF, 119.65 KB)  Erratum (PDF, 790.32 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/04/2020
Deadline offertes
18/05/2020 - 11u00
Deadline vragen
23/04/2020 - 16u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de organisatie van sessies individuele coaching in  managementcompetenties bestemd voor de leidinggevende personeelsleden van verschillende openbare instellingen.  Bestek (PDF, 1.39 MB).  Erratum (PDF, 1.39 MB).  Q&A (PDF, 978.98 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/04/2020
Deadline offertes
16/06/2020 - 10u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen
Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/04/2020
Deadline offertes
06/05/2020 om 11u00
Deadline vragen
17/04/2020

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de schoonmaakdiensten in het North Galaxycomplex, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel.  Bestek (PDF, 750.71 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
06/04/2020
Deadline offertes
12/05/2020 - voor 10u00
Bezoekdag
20/04/2020 - 14u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de schoonmaak van lokalen in het gebouw AMCA te Italiëlei 4, 2000 Antwerpen.  Bestek (PDF, 1.68 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
31/03/2020
Deadline offertes
voor 25/05/2020 - 09u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor het onderhoud van de vaste scaninstallaties te Zeebrugge en Antwerpen Linkeroever.  Bestek (PDF, 604.68 KB).  Q&A (PDF, 533.99 KB).  Erratum (PDF, 1.46 MB).  Erratum 2. (PDF, 1.46 MB)  Erratum Q&A (PDF, 532.3 KB).  Erratum 3 (PDF, 1.46 MB).  Erratum 4. (PDF, 1.46 MB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/03/2020
Deadline offertes
11/05/2020 - 10u00
Deadline vragen
27/04/2020

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de aankoop, levering en indienststelling van multitools .  Bestek (PDF, 648.11 KB).  Erratum (PDF, 689.71 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/03/2020
Opening offertes
22/04/2020 - 10u00
Deadline vragen
16/004/2020- 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor het onderhoud van de groenzones aan verschillende gebouwen gelegen in het Vlaams, Waals en Brussels-Hoofdstedelijk Gewest .  Bestek (PDF, 1.12 MB).  Q&A (PDF, 44.1 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/03/2020
Deadline offertes
20/04/2020 - 11u00
Deadline vragen
25/03/2020- 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de levering van toegang tot een online tool voor de individuele potentieelinschatting bestemd voor de personeelsleden van niveau B en van niveau A in de klassen A1, A2, A3 van de Federale Overheidsdienst Financiën en andere openbare instellingen.  Bestek (PDF, 22.62 MB).  Q&A (PDF, 427.52 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
09/03/2020
Opening offertes
16/04/2020 - 10u00
 

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor de verwerving van een nieuwe oplossing betreffende een test managementtool.  Bestek (DOCX, 1.79 MB).  Verplicht inventaris (XLSX, 26.6 KB) (XLS).  Verplicht prijsinventaris (PDF, 595.48 KB) (PDF).  Errata (PDF, 1.71 MB).  Q&A (PDF, 1.25 MB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
14/02/2020
Opening offertes
09/03/2020 - 09u55
Deadline vragen
25/02/2020 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie voor levering van “nieuwe technische installaties en nieuw toestellen en recipiënten.  Bestek (PDF, 594.11 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/02/2020
Opening offertes
03/03/2020 - 09u55
Deadline vragen
19/02/2020 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende opleidingen op maat inzake IBM Cognos.  Bestek (PDF, 910.5 KB).  Q&A (PDF, 113.54 KB).

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
07/02/2020
Opening offertes
02/03/2020 - 09u55
Deadline vragen
18/02/2020 - 16u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp het verwerven van abonnementen voor een aantal papieren kranten en tijdschriften.  Bestek (PDF, 545.05 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
12/02/2020
Opening offertes
09/03/2020 - 11u00
Deadline vragen
24/02/2020

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking betreffende de schoonmaakdiensten in het North Galaxycomplex, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel.  Bestek (PDF, 539.98 KB).  Q&A. (PDF, 96.02 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
03/02/2020
Deadline offertes
10/03/2020 - voor 10u00

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure voor het vertalen van documenten uit en in de volgende talen FR/NL/EN/DE.  Bestek (PDF, 895.51 KB).  Aantal pagina's (XLSX, 20.43 KB).  Q&A (XLSX, 376.61 KB)

Datum Administratie Bestek - Download

Publicatie
13/01/2020
Deadline offertes
op 5 maart 2020 tot 10.40 u

Vragen ten laatste op 18 februari 2020.

Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, afdeling aankopen

Openbare procedure betreffende de geautomatiseerde verbetering van het kadastrale percelenplan in het Waals Gewest.  Bestek (PDF, 5.83 MB) (pdf).  Bestek (DOCX, 1.94 MB) (Word).  Q&A (PDF, 113.2 KB).  Q&A (PDF, 147.05 KB).