Liquidatieboni

Met ingang van 1 oktober 2014 gaan de roerende voorheffing (RV) en het tarief van de personenbelasting op liquidatieboni omhoog van 10 naar 25%.

In het kader van een overgangsmaatregel kan u de verlaagde aanslagvoet van 10% toch nog genieten voor dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves waarbij het ontvangen bedrag in principe onmiddellijk wordt ingebracht in het kapitaal van de vennootschap en het daar gedurende een bepaalde termijn behouden blijft. Die termijn bedraagt voor KMO's 4 jaar, en voor andere vennootschappen 8 jaar.

 Meer informatie (PDF, 385.4 KB)