Kalender

Trimestriële aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor het ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op
4de kwartaal 2019
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 201913.12.2019

15.01.2020
1ste kwartaal 2020 aangifte op 15.04.2020 en betaling op 15.06.2020 (zie steunmaatregelen door coronavirus (This hyperlink opens a new window))
2de kwartaal 2020 15.07.2020
3de kwartaal 2020 15.10.2020
4de kwartaal 2020
 • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
 • Saldo van de 4de kwartaal 202015.12.2020


15.01.2021

Maandelijkse aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor ...

Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op

December 2019
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

 
24.12.2019
15.01.2020
Januari 2020 14.02.2020
Februari 2020 aangifte op 13.03.2020 en betaling op 13.05.2020 (zie steunmaatregelen door coronavirus (This hyperlink opens a new window))
Maart 2020 aangifte op 15.04.2020 en betaling op 15.06.2020 (zie steunmaatregelen door coronavirus (This hyperlink opens a new window))
April 2020 aangifte op 15.05.2020 en betaling op 15.07.2020 (zie steunmaatregelen door coronavirus)
Mei 2020 15.06.2020
Juni 2020 15.07.2020
Juli 2020 14.08.2020
Augustus 2020 15.09.2020
September 2020 15.10.2020
October 2020 13.11.2020
November 2020 15.12.2020
December 2020
 • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
 • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

24.12.2020


15.01.2021

Opgelet! De erkende sociale secretariaten voor werkgevers storten de BV, die hun aangeslotenen aan de bron verschuldigd zijn, tegen de voorlaatste werkdag van de maand die volgt op de maand of het trimester waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend. Als steunmaatregel voor het coronavirus wordt de betalingsdatum voor een aantal aangiftes verplaatst. De betalingsdatums voor de erkende sociale secretariaten zijn bijgevolg:

 • 25 mei 2020 voor de aangifte van februari 2020,
 • 26 juni 2020 voor de aangifte van maart 2020 en het eerste trimester van 2020,
 • 27 juli 2020 voor de aangifte van april 2020. 

Uitzondering: moet ten laatste op 24 december betaald zijn:

 • de BV die door hun aangeslotenen verschuldigd is over de maand november;
 • het voorschot op de BV van het 4de trimester (art. 412, lid 5, WIB 92);
 • de BV van de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december (art. 412, lid 4, WIB 92).

De aan de sociale secretariaten toegestane afwijkingen zijn niet van toepassing op de BV verschuldigd op de bezoldigingen van hun eigen werknemers.