Betaling

Betaling

 • Op welk rekeningnummer moet ik betalen?

  U vindt het rekeningnummer op uw aanslagbiljet. U kunt enkel op dit rekeningnummer gebruiken voor uw betaling.

  U kan ons op volgende manieren betalen:

  • via een overschrijving op de rekening van het team invordering
  • met een bankkaart (Bancontact-Mister Cash) (enkel in de infocenters)
  • aan de gerechtsdeurwaarder wanneer een vervolging werd ingesteld (opgelet, er zijn bijkomende kosten)
 • Welke mededeling moet ik gebruiken?

  U moet steeds uw gestructureerde mededeling gebruiken bij de betaling van uw belastingen.

  Deze gestructureerde mededeling maakt de automatische verwerking van uw betaling mogelijk. Hierdoor kunnen wij u een snelle bijwerking van uw situatie verzekeren.

  Wij vragen u geen vrije mededeling te gebruiken.

 • Voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden.

  Lees hier meer over voorafbetalingen.

 • Wanneer moet mijn vennootschap nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsinteresten betalen. U betaalt geen interesten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet is momenteel 4%.

  Evolutie van de rentevoet:

  van 1.10.1986 tot 31.12.1998 9,6%
  van 1.01.1999 tot 31.12.2017 7%
  vanaf 1.1.2018 4%

  De interest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2018. U betaalt deze pas op 20 september 2018. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden).

  Het bedrag is ((1.500 euro x 4%)/12) x 6 maanden = 30 euro

 • Wat als mijn vennootschap moeilijkheden heeft om tijdig te betalen?

  Heeft u een openstaande schuld bij de FOD Financiën en kunt u, door tijdelijke betaalproblemen, het gevraagde bedrag niet meteen betalen? Dan is een gespreid afbetalingsplan misschien wel de oplossing. Opgelet! Bij een afbetalingsplan lopen de nalatigheidsintresten door, dus hoe sneller u start met de betalingen, hoe voordeliger het is voor u.
   

  Wat zijn mijn mogelijkheden?
   

  Optie 1: U kunt binnen een termijn van vier maanden na de vervaldag van de schuld betalen?

  Bezorg ons zo snel mogelijk uw aanvraag (bij voorkeur) via MyMinfin.be (externe link). Doe dit vóór de vervaldag van uw schuld. Van zodra we uw volledige aanvraag hebben ontvangen, wordt er automatisch een kortlopend afbetalingsplan opgestart. We brengen u hiervan op de hoogte.
   

  Optie 2: U kunt niet binnen een termijn van vier maanden na de vervaldag van de schuld  betalen?

  U vult het specifiek aanvraagformulier in. U vindt dit formulier online (via MyMinfin.be) of in onze infocenters.

  Dit houdt verder ook in dat u:

  • ons een aantal gegevens over uw inkomsten en uitgaven bezorgt.
  • zelf een voorstel van afbetalingsplan doet.

  Wij onderzoeken vervolgens uw voorstel van afbetalingsplan en nemen contact met u op.

  Opgelet! We aanvaarden enkel voorstellen met een volledige terugbetaling van de schuld binnen een termijn van 12 maanden (na het ontstaan van uw schuld).

  Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?
   

  1. Via MyMinfin.be
   Dit is de snelste en makkelijkste manier. U maakt gebruik van het elektronisch aanvraagformulier.
    
  2. Per e-mail
   Stuur het  aanvraagformulier (DOCX, 25.06 KB) naar één van onze infocenters. Kijk op uw betaalbericht of in onze kantorengids.
    
   • Vermeld zeker:
    • uw ondernemingsnummer.
    • het artikelnummer waarvoor u een afbetalingsplan wenst.

  Beide gegevens vindt u terug op uw betaalbericht.
  U kunt het  aanvraagformulier (DOCX, 25.06 KB) ook per brief naar één van onze infocenters opsturen.

  1. Via onze infocenters
   De contactgegevens en openingsuren vindt u op het betaalbericht of in onze kantorengids.
   Het is erg belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. U vermijdt hierdoor extra nalatigheidsintresten en kosten. Hoe sneller u de aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden er zijn om uw schuld af te betalen.
 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst:

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:0257/623.60
  Fax: 0257/980.57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

 • Wat kan ik doen als mijn vennootschap niet in staat is om op een duurzame wijze mijn belastingen te betalen?

  Als uw vennootschap haar belastingen en andere schulden op lange termijn niet meer kan betalen, heeft ze een overmatige schuldenlast.

  Uw vennootschap kan geen beroep doen op onbeperkt uitstel. Eventueel kan ze zich wel bevinden onder de voorwaarden van een gerechtelijke reorganisatie.

  Als uw vennootschap ook een ernstig kredietprobleem heeft (dit houdt in dat uw onderneming geen enkele mogelijkheid heeft om nog een krediet te verkrijgen), bevindt ze zich in een situatie van faillissement en moet ze 'aangifte' doen bij de bevoegde rechtbank van koophandel.

 • In welke gevallen kan de ontvanger een hypotheek nemen op de onroerende goederen van mijn vennootschap?

  De ontvanger kan in regel een hypotheek op de onroerende goederen van uw vennootschap nemen als hij vindt dat dit nodig is om de invordering van de belastingen te verzekeren:

  • uw vennootschap betaalde haar belastingen niet
  • uw vennootschap kreeg betalingsfaciliteiten onder voorwaarde van een hypothecaire waarborg
  • u vecht de fiscale schuld van uw vennootschap aan en de ontvanger oordeelt dat hij een waarborg moet nemen in afwachting van een definitieve beslissing

  U kunt een hypotheek vermijden als u de belastingen betaalt of als u andere waarborgen kunt voorstellen (bv. een bankwaarborg).