Belangrijke mededelingen - podiumkunsten

Belangrijke mededelingen - podiumkunsten

 • Gevolgen van het coronavirus voor Tax Shelter (13.03.2020)

  De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen door de federale overheid heeft ook gevolgen voor Tax Shelter audiovisuele werken en Tax Shelter podiumkunsten.

  In deze omstandigheden werd voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.

  Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 6 maanden.

  Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus.

 • Procedure raamovereenkomsten (24.02.2020)

  De cel Tax Shelter streeft ernaar om de verwerking van de raamovereenkomsten op een vlottere manier te laten verlopen.

  De procedure voor het neerleggen van de raamovereenkomsten zal daarom wijzigen vanaf 1 maart 2020 !

  Richtlijnen :

  1. Raamovereenkomsten neer te leggen op volgend adres : TaxShelterROCC@minfin.fed.be.
  2. Frequentie voor het neerleggen van de raamovereenkomsten : max. 2 keer per maand, namelijk de 1ste en/of de 15de van de maand (of de daaropvolgende werkdag).
  3. Verplicht gebruik van de  template (ZIP, 30.05 KB). Alle raamovereenkomsten dienen neergelegd te worden volgens de opgelegde frequentie en met telkens slechts 1 enkele template die alle raamovereenkomsten voor die neerlegging bevat.
  4. Raamovereenkomsten toevoegen in pdf en benoemen als volgt : Project ID – Investeerder – datum ondertekening.
   Indien de bijlages vervolgens te groot worden, raden we WeTransfer aan – of een andere downloadbare link.
   Gelieve in de raamovereenkomst zelf altijd het project ID te vermelden.