Bedrijfswagens

 Gedetailleerde FAQ over de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard die voortvloeien uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (PDF, 6.46 MB)

Het forfaitair voordeel wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op 6/7 van
de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig. 

Update

De FAQ zijn geupdatet op januari 2019:

  • Update referentie-CO2-uitstoot kalenderjaar 2019 (*).
  • Aanpassing vraag 41 waar nu verwezen wordt naar het gelijkvormigheidattest voor de uitstootwaarde en niet meer naar het inschrijvingsbewijs.

Deze aanvullingen zijn in de rand aangeduid met een rode verticale lijn. Voor de rest is de FAQ ongewijzigd gebleven.

(*) zoals die is vastgesteld bij koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (BS 27.12.2018).