Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Bedrijfsvoorheffing - kalender

Trimestriële aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor het ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op
1ste kwartaal 2021 15.04.2021
2de kwartaal 2021 15.07.2021
3de kwartaal 2021 15.10.2021
4de kwartaal 2021
  • Voorschot voor de maanden oktober en november (dit is een voorschot op de bedrijfsvoorheffing van het vierde kwartaal. Dat voorschot is gelijk aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.)
  • Saldo van de 4de kwartaal 202115.12.2021


14.01.2022

Maandelijkse aangiften en betalingen

Aangifte / betaling voor ... Ten laatste in te dienen en betaling te ontvangen uiterlijk op
Januari 2021 15.02.2021
Februari 2021 15.03.2021
Maart 2021 15.04.2021
April 2021 12.05.2021
Mei 2021 15.06.2021
Juni 2021 15.07.2021
Juli 2021 13.08.2021
Augustus 2021 15.09.2021
September 2021 15.10.2021
October 2021 15.11.2021
November 2021 15.12.2021
December 2021
  • Voorschot voor de 15 eerste dagen van de maand december
  • Saldo voor de 15 laatste dagen van de maand december

24.12.2021


14.01.2022

Opgelet! De erkende sociale secretariaten voor werkgevers storten de BV, die hun aangeslotenen aan de bron verschuldigd zijn, tegen de voorlaatste werkdag van de maand die volgt op de maand of het trimester waarin de inkomsten zijn betaald of toegekend.

Uitzondering: moet ten laatste op 24 december betaald zijn:

  • de BV die door hun aangeslotenen verschuldigd is over de maand november;
  • het voorschot op de BV van het 4de trimester (art. 412, lid 5, WIB 92);
  • de BV van de inkomsten die zijn betaald of toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december (art. 412, lid 4, WIB 92).

De aan de sociale secretariaten toegestane afwijkingen zijn niet van toepassing op de BV verschuldigd op de bezoldigingen van hun eigen werknemers.