Belasting op automatische ontspanningstoestellen

Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing op uw onderneming als ze automatische ontspanningstoestellen heeft die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn opgesteld.

Zijn uw toestellen opgesteld in het Vlaams Gewest of in het Waals Gewest? Dan vindt u de nuttige informatie:

Belasting op de automatische ontspanningstoestellen

 • Welke toestellen zijn onderworpen aan de belasting?

  De belasting is van toepassing op de toestellen die:

  • een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel bevatten,
  • bedoeld zijn voor ontspanning,
  • op gang worden gebracht door de rechtstreekse inbreng van een geldstuk of penning, of onrechtstreeks, door elk ander middel dat de rechtstreekse inbreng vervangt,
  • zijn geïnstalleerd op een publieke plaats of in privékring.

  Opgelet!

  De belasting is van toepassing, zelfs als het toestel gratis ter beschikking wordt gesteld aan het publiek.

 • Wanneer is de belasting niet van toepassing?

  De belasting is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • Het toestel is al aan een andere belasting ten voordele van de staat onderworpen (voornamelijk de toestellen uitgebaat in de casino’s die zijn onderworpen aan de belasting op de spelen en de weddenschappen).
  • Het toestel wordt in een specifiek lokaal uitsluitend ter beschikking gesteld van:
   • de leden van een jeugdbeweging,
   • de bewoners van een bejaardentehuis,
   • mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

  Er bestaan nog andere vrijstellingen specifiek voor de drie gewesten.

 • Hoeveel bedraagt de belasting?

  De belasting op de automatische ontspanningstoestellen is een forfaitaire jaarlijkse belasting die verschilt volgens het type toestel. Er zijn 5 categorieën, van A tot E.

  Raadpleeg het  repertorium (PDF, 1.06 MB) voor de classificatie van een toestel (lijst van 31 oktober 2020).

  Opgelet: de classificatie van de toestellen kan verschillen per gewest.

  Bedragen:

  Categorie Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2020 Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2021
  A 5.038,50 € 5068,80 €
  B 1.457,30 € 1466,10 €
  C 395,40 € 397,80 €
  D 282,50 € 284,10 €
  E 169,50 € 170,50 €
 • Wie moet de belasting betalen?

  De belasting moet worden betaald door de eigenaar van het automatische ontspanningstoestel.

  Als de eigenaar van het toestel nalaat te betalen, zal de uitbater van het lokaal waar het toestel is geplaatst, worden beschouwd als de belastingschuldige.

 • Wanneer moet ik de belasting betalen?

  De belasting moet worden betaald vóór de plaatsing van het toestel.

  Nadien moet de belasting elk jaar vooraf worden betaald voor 1 januari.

 • Ik heb een toestel in mijn zaak geplaatst in de loop van het jaar. Moet ik de volledige belasting betalen?

  Het te betalen percentage van de belasting verschilt naargelang de periode waarin het toestel werd geplaatst:

  Het toestel is geplaatst in de loop van het U moet betalen
  1ste trimester 100% van de belasting
  2de trimester   75% van de belasting
  3de trimester   50% van de belasting
  4de trimester   25% van de belasting

 • Wie moet een automatisch ontspanningstoestel aangeven?

  Elk model van toestel moet, vóór het in België wordt opgesteld, verkocht of verhuurd, worden aangegeven aan de Minister van Financiën door de invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks als dusdanig optreedt.

  Als geen dergelijke aangifte wordt gedaan, wordt het toestel ambtshalve gerangschikt in categorie A.

  Deze verplichting laat toe het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen op te stellen, de categorie van elk toestel te bepalen en dus ook het belastingtarief dat wordt toegepast.

  Concreet gebeurt de klassering van het toestel door:

  FOD Financiën
  Algemene Administratie van de Fiscaliteit
  Dienst Taxatieprocedure & Verplichtingen
  Expertise - Specifieke Materies
  Koning Albert II Laan 33 bus 25
  1030 Brussel

   Het model van de aangifte (PDF, 705.62 KB)

  De FOD Financiën verricht het klassement voor de drie gewesten, en dus ook voor de invoerders en de fabrikanten die in het Waals Gewest zijn gevestigd.