Belasting op de inverkeerstelling

Opgelet: de informatie hieronder is enkel op uw onderneming van toepassing als haar maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt.

Deze informatie is geldig tot 2019. Vanaf 1 januari 2020 wordt uw belasting op de inverkeerstelling beheerd door Brussel Fiscaliteit. Meer info.

Ligt de maatschappelijke zetel van uw onderneming in het Vlaams Gewest of in het Waals Gewest? Dan vindt u al de nuttige informatie:

Belasting op de inverkeerstelling

 • Mijn onderneming is eigenaar van een voertuig. Moet zij de belasting op de inverkeerstelling betalen?

  Ja. Als eigenaar van een gemotoriseerd voertuig dat gebruik maakt van de openbare weg moet uw onderneming een (eenmalige) belasting op de inverkeerstelling betalen. 

  De belasting is van toepassing op alle types voertuigen (auto’s, moto’s, …), nieuw en tweedehands.

  Het vermogen van de motor, uitgedrukt in fiscale paardenkracht (pk) of in kilowatt (kW), bepaalt het bedrag van de belasting. In het Vlaams Gewest wordt bovendien rekening gehouden met de CO2-uitstoot van het voertuig.

   Tarieven van de belasting op de inverkeerstelling (2019 - 2020) (PDF, 264.09 KB)

 • Hoe en wanneer moet ik de belasting op de inverkeerstelling betalen?

  U moet zelf helemaal niets doen.

  Nadat u het voertuig heeft ingeschreven zal uw onderneming in principe in de loop van de maand die volgt op de maand van de inschrijving een uitnodiging tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling en van de eerste verkeerbelasting ontvangen.

 • Wat moet ik doen als mijn onderneming geen uitnodiging tot betaling heeft gekregen?

  Als uw onderneming geen uitnodiging tot betaling heeft gekregen, moet u zelf de volgende stappen zetten:

  • U vraagt aan de dienst "Belastingen-Auto's-Brussel" (tel. 0257/64030) welk bedrag u moet betalen
  • U vermeldt op het overschrijvingsformulier de gestructureerde mededeling die u van die dienst heeft gekregen
  • U betaalt onmiddellijk het verschuldigde bedrag op de rekening BE46 6792 0023 1036 van de dienst "Belastingen-Auto's-Brussel".
 • Wat gebeurt er als ik de belasting op de inverkeerstelling te laat of niet betaal?

  Als u de belasting op de inverkeerstelling te laat of niet betaalt, kan uw onderneming een administratieve boete van minimum 50 euro krijgen.

  De controleambtenaren kunnen op basis van de nummerplaat nagaan of de belasting op de inverkeerstelling verbonden aan die nummerplaat al dan niet is betaald (het is dus niet nodig het betalingsbewijs van de belasting in het voertuig te houden)

  Als de agent tijdens een controle vaststelt dat uw onderneming niet in regel is met de betaling:

  • betaalt u ofwel onmiddellijk aan de agent, cash of met een debetkaart (Bancontact of Mister Cash) via een mobiele betaalterminal.
  • ofwel wordt het voertuig vastgehouden, en heeft u 96 uur (vier dagen) om de betaling te verrichten. Daarvoor ontvangt u de nodige betalingsinformatie.
   Het voertuig zal u teruggegeven worden tegen betalingsbewijs.
   Als u niet betaald heeft binnen de termijn van 96 uur, wordt het voertuig in beslag genomen en kan de rechtbank de verkoop van het in beslag genomen voertuig bevelen.