Forfaitaire btw-regeling

Forfaitaire btw-regeling

 • Op welke belastingplichtigen is de forfaitaire regeling van toepassing ?

  Om voor een bepaald jaar aan de forfaitaire regeling onderworpen te zijn, moet de belastingplichtige aan vier voorwaarden voldoen die betrekking hebben op:

  • de sector
  • de vorm van de onderneming
  • de aard van de handelingen
  • de maximumomzet  
    

  Sector

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing op:

  • apothekers
  • bakkers, brood- en banketbakkers
  • caféhouders
  • consumptie-ijsbereiders
  • exploitanten van frietkramen
  • foornijveraars
  • herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers
  • kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren
  • kleinhandelaars in kranten en tijdschriften
  • kleinhandelaars in levensmiddelen
  • kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers
  • schoenherstellers
  • slagers en spekslagers

  Vorm van de onderneming

  Om de forfaitaire regeling te kunnen genieten, moet de onderneming één van de volgende vormen hebben:

  • een natuurlijke persoon
  • een vennootschap onder firma
  • een gewone commanditaire vennootschap
  • een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)

  Aard van de handelingen

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing op belastingplichtigen die voor maximum 25% van hun totale omzet facturen (of stukken) moeten uitreiken.

  Het maximum van 25% kan in bepaalde gevallen verhoogd worden tot 40%. 

  De maximumomzet

  Om de forfaitaire regeling te kunnen genieten mag de jaaromzet van de belastingplichtige het afgelopen jaar niet meer bedragen dan 750.000 euro (excl. btw).

  Zie ook: Inhoudstafel - Forfaitaire regeling inzake Btw

 • Wat zijn de administratieve verplichtingen ?

  De belastingplichtigen die aan de forfaitaire regeling onderworpen zijn, moeten volgende documenten ter beschikking houden:

  • boek voor inkomende facturen
  • boek voor uitgaande facturen (in voorkomend geval)
  • dagboek voor ontvangsten (in voorkomend geval)
  • gedetailleerde opgave van de bijkomende winst voortvloeiend uit bijzondere inkoopvoorwaarden
  • berekeningsblad