Onze kantoren blijven momenteel gesloten

Btw-rekening-courant

De actuele stand van uw btw-rekening-courant kunt u raadplegen via MyMinfin.be.
 
Meld u aan als onderneming (MyMinfin Pro) en vind er onder ‘Mijn Fiscaliteit’ eveneens uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw rekening-courant terug.

Let op: om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit moet u:

  • de officiële wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming zijn (volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen), of
  • als werknemer van de onderneming de rol ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming / Aanstelling btw’ hebben ontvangen via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’, of
  • als mandataris van de onderneming de rol ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder / Mandaat Uitvoerder btw’ hebben ontvangen via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’, met een actief btw-mandaat.

Meer info over de toekenning van een rol via de toepassing 'Mijn eGov-rollenbeheer'
Meer info over het aanmaken van mandaten