Betaling

Mijn btw betalen

 • Op welk rekeningnummer moet ik betalen?
  1. Rekening courant btw

  U deed een periodieke aangifte die binnen de wettelijke termijn in de toepassing Intervat (of in uitzonderlijke gevallen bij een team beheer) werd ingediend:

  BE22 6792 0030 0047: dienst btw-ontvangsten Brussel

  U moet verplichte voorschotten betalen: gebruik hiervoor eveneens deze rekening van de btw-ontvangsten Brussel. U vindt via deze link hoe u de verplichte voorschotten berekent.

  1. Buiten de rekening courant btw

  U heeft een btw-schuld als gevolg van een op nulzetting of definitieve afsluiting van uw rekening courant, (bijzondere rekening) of naar aanleiding van een uitgevoerde btw-controle.

  U ontving vooraf al een uitnodiging tot betaling van deze btw-schuld. De uitnodiging vermeldt de manier waarop u kan betalen:

  • de schuld werd ingeschreven wanneer u woonde (of uw maatschappelijke zetel gevestigd was) in het Vlaams Gewest of in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Nederlandse taal):

   BE31 6792 0034 9355: dienst btw-ontvangsten Mechelen
    
  • de schuld werd ingeschreven wanneer u woonde (of uw maatschappelijke zetel gevestigd was) in het Waals Gewest, in Brussel (waar u heeft gekozen voor de Franse taal) of in de Duitstalige gemeenschap:

   BE42 6792 0034 9254: dienst btw-ontvangsten Namen
 • Welke mededeling moet ik gebruiken?

  Voor de betaling van uw periodieke aangiften (rekening courant btw), gebruikt u een gestructureerde mededeling die gebaseerd is op uwondernemingsnummer. Die mededeling kan u zelf berekenen via deze link.

  Voor de betaling van verplichte voorschotten (zie vraag 1) moet u dezelfde gestructureerde mededeling gebruiken als die voor de periodieke btw-aangiften. Opgelet, u ontvangt geen uitnodiging tot het betalen van de voorschotten.

  Voor de betaling van een btw-schuld door een op nulzetting of een afsluiting van uw rekening courant of naar aanleiding van een uitgevoerde btw-controle (buiten de rekening courant btw), moet u een andere gestructureerde mededeling gebruiken. Deze mededeling vindt u op het betaalbericht (onmiddellijk te betalen).

  De gestructureerde mededeling maakt de automatische verwerking van uw betaling mogelijk. Hierdoor kunnen wij een snellere verwerking van uw dossier verzekeren.

  Wij vragen u geen vrije mededeling te gebruiken.

 • Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u na de vervaldag betaalt, zult u nalatigheidsintresten moeten betalen op het verschuldigde bedrag (berekend over het lagere veelvoud van 10 euro). U betaalt geen interesten als die niet meer dan 5,00 euro per maand bedragen.

  De maandelijkse rentevoet bedraagt momenteel 0,8 %.

  De intrest wordt maandelijks berekend vanaf de 21ste van de maand tot de 20ste van de daaropvolgende maand. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet, voor de aangifte van het eerste kwartaal 2017, 1.569 euro btw betalen uiterlijk op 20 april 2017. U betaalt die pas op 15 september 2017. Dan moet u nalatigheidsinteresten betalen vanaf 21 april tot en met 20 september (5 maanden).

  Het bedrag is dan 1560 x 0,8% x 5 maanden = 62,4 euro

 • Wat als ik moeilijkheden heb om tijdig te betalen?

  Opgelet: Voor achterstallen op een rekening-courant kan nooit een afbetalingsplan worden toegekend.

  Wat zijn mijn mogelijkheden?
   

  Optie 1: U kunt binnen een termijn van vier maanden na de vervaldag van de schuld betalen?

  Bezorg ons zo snel mogelijk uw aanvraag (bij voorkeur) via MyMinfin.be. Doe dit vóór de vervaldag van uw schuld. Van zodra we uw volledige aanvraag hebben ontvangen, wordt er automatisch een kortlopend afbetalingsplan opgestart. We brengen u hiervan op de hoogte.
   

  Optie 2: U kunt niet binnen een termijn van vier maanden na de vervaldag van de schuld  betalen?

  U vult het specifiek aanvraagformulier in. U vindt dit formulier online (via MyMinfin.be) of in onze infocenters.

  Dit houdt verder ook in dat u:

  • ons een aantal gegevens over uw inkomsten en uitgaven bezorgt.
  • zelf een voorstel van afbetalingsplan doet.

  Wij onderzoeken vervolgens uw voorstel van afbetalingsplan en nemen contact met u op.

  Opgelet! We aanvaarden enkel voorstellen met een volledige terugbetaling van de schuld binnen een termijn van 12 maanden (na het ontstaan van uw schuld).

  Hoe vraag ik een afbetalingsplan aan?
   

  1. Via MyMinfin.be
   Dit is de snelste en makkelijkste manier. U maakt gebruik van het elektronisch aanvraagformulier.
    
  2. Per e-mail
   Stuur het   aanvraagformulier (DOCX, 27.92 KB) naar één van onze infocenters. Kijk op uw betaalbericht of in onze kantorengids.
   Bent u een rechtspersoon? Maak dan gebruik van  dit aanvraagformulier (DOCX, 25.16 KB).
    
   • Vermeld zeker:
    • uw nationaal nummer.
    • het artikelnummer waarvoor u een afbetalingsplan wenst.

  Beide gegevens vindt u terug op uw betaalbericht.
  U kunt het aanvraagformulier (zie hierboven) ook per brief naar één van onze infocenters opsturen.

  1. Via onze infocenters
   De contactgegevens en openingsuren vindt u op het betaalbericht of in onze kantorengids.
   Het is erg belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. U vermijdt hierdoor extra nalatigheidsintresten en kosten. Hoe sneller u de aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden er zijn om uw schuld af te betalen.
 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale bemiddelingsdient:

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:0257 623 60
  Fax: 0257 980 57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

 • Wat kan ik doen als ik niet in staat ben om op een duurzame wijze mijn btw-schulden te betalen?

  De FOD Financiën biedt ruime mogelijkheden om uw schuld binnen een maximum termijn van 12 maanden na het ontstaan ervan, af te betalen.

  U ziet helaas geen mogelijkheid om uw schuld(en) binnen deze maximum termijn te betalen?  Dan heeft u een structureel betaalprobleem, waarvoor onze traditionele formules geen oplossingen bieden. 

  Welke zijn dan de alternatieven?