Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Aanvang, wijziging en einde activiteit

Opgelet! De verplichting tot elektronische indiening van de formulieren 604A, 604B en 604C is uitgesteld. Meer informatie

Aanvang, wijziging en einde activiteit

 • Wat moet ik doen alvorens een activiteit aan te vangen ?

  U moet twee aanvragen indienen:

  1. Aanvraag van een ondernemingsnummer
  2. Aanvraag tot btw-identificatie

  Aanvraag van ondernemingsnummer

  U moet eerst een ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  • Bent u een natuurlijk persoon?
   Via een erkend ondernemingsloket naar keuze
    
  • Bent u een rechtspersoon?
   Via de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
    
  • Bent u een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid?
   • U streeft uitkeringen van winsten na?
    Via een erkend ondernemingsloket
     
   • U streeft geen uitkeringen van winsten na?
    Via uw bevoegde team Beheer.
    Vind de contactgegevens in de kantorengids via Professioneel > Aangifte > Aangifte btw > Vul  uw gemeente in > Categorie ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’.

  De niet in België gevestigde belastingplichtigen die zich voor de btw moeten laten identificeren, moeten zich rechtstreeks richten tot het Centrum KMO Specifieke Materies.
  Vind de contactgegevens in de kantorengids via Internationaal > Aangifte > Aangifte btw - buitenlandse belastingplichtige > Land: Andere > Categorie ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’.

  Aanvraag tot btw-identificatie

  Doe dit nadat u uw ondernemingsnummer kreeg, maar vóór u uw economische activiteit start.

  • Vul een formulier ‘604A: Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit’ in.
    
   • Download het (samen met de verklarende nota) via MyMinfin > Formulieren > Zoek op: 604A.
    of
   • Vraag het aan uw bevoegde team Beheer.
  • Dien het formulier 604A in:
   • Stuur het op per post naar uw bevoegde team Beheer of
   • Ga het in een infocenter afgeven.
     
  • Uw bevoegde kantoor activeert uw ondernemingsnummer als btw-identificatienummer en brengt u daarvan op de hoogte via een brief.

  U kunt dit tegen betaling ook laten doen door een erkend ondernemingsloket of een volmachthouder (bv. boekhouder).

 • Wat moet ik doen als ik mijn activiteit of gegevens wil wijzigen?

  Telkens wanneer er informatie wijzigt die bij de aanvraag tot identificatie werd opgenomen in het formulier 604A moet u dit binnen de maand melden aan de bevoegde dienst Beheer van de AAFisc (FOD Financiën) via een formulier 604B. 

  Voor wijzigingen die al werden gemeld en opgenomen in KBO (bv. wijzigingen van rechtsvorm, woonplaats, maatschappelijke zetel, enz.) moet u geen formulier 604B indienen.

  • Vul een formulier 604B in.
   • Download het (samen met de verklarende nota) via MyMinfin > Formulieren > Zoek op: 604B.
    of
   • Vraag het aan uw bevoegde team Beheer.​
    Vind de contactgegevens in de kantorengids via Professioneel > Aangifte > Aangifte btw > Vul  uw gemeente in > Categorie ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’.
  • Dien het formulier 604B in:
   • Stuur het op per post naar uw bevoegde team Beheer of
   • Ga het in een infocenter afgeven.
  • Uw bevoegde dienst wijzigt daarna uw gegevens.

  Opmerkingen

  • U kunt dit tegen betaling ook laten doen door een erkend ondernemingsloket of door een volmachthouder (bv. boekhouder).
  • Voor wijzigingen in verband met de benaming, het adres of hun leden moeten de vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkering van winsten nastreven, zich wenden tot een erkend ondernemingsloket.
 • Wat moet ik doen als ik mijn activiteit stopzet?

  • Vul binnen de maand een formulier 604C in.
   • Download het (samen met de verklarende nota) via MyMinfin > Formulieren > Zoek op: 604C.
    of
   • Vraag het aan uw bevoegde team Beheer.​
    Vind de contactgegevens in de kantorengids via Professioneel > Aangifte > Aangifte btw > Vul  uw gemeente in > Categorie ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’.​
  • Dien het formulier 604C in:
   • Stuur het per post op naar uw bevoegde team Beheer of
   • Ga het in een infocenter afgeven.
  • Uw bevoegde dienst zet uw btw-nummer stop en brengt u daarvan op de hoogte via een brief.

  Opmerking

  U kunt dit tegen betaling ook laten doen door een erkend ondernemingsloket of een volmachthouder (bv. boekhouder).

 • Kan ik mijn btw-identificatie overdragen naar een andere onderneming?

  In België is de overdracht van een btw-identificatie niet mogelijk.

  Als onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) kunt u echter wel:

  • een deel of het geheel van uw activiteiten overdragen aan een andere onderneming.
  • een deel of het geheel van de activiteiten van een andere onderneming overnemen.

  U behoudt uw btw-identificatie als u andere activiteiten overneemt.

  Meer info in de Btw-Commentaar - Hoofdstuck 16. Specifieke topics - Afdeling 6. Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling