Aanvang, wijziging en einde activiteit

Opgelet! De verplichting tot elektronische indiening van de formulieren 604A, 604B en 604C is uitgesteld. Meer informatie

Aanvang, wijziging en einde activiteit

 • Wat moet ik doen alvorens een activiteit aan te vangen ?

  U moet twee aanvragen indienen:

  1. Aanvraag van een ondernemingsnummer
  2. Aanvraag tot btw-identificatie

  Aanvraag van ondernemingsnummer

  Vooraleer een economische activiteit te beginnen en een btw-identificatie aan te vragen, moet u zich eerst laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die u een ondernemingsnummer zal toekennen.

  Het ondernemingsnummer bevat 10 cijfers beginnende met het cijfer '0'. Het is een uniek identificatienummer dat door de onderneming verplicht moet worden gebruikt in alle contacten met de overheidsdiensten (btw, RSZ, handelsregister, …) en met andere ondernemingen.

  De aanvraag moet gebeuren:

  Aanvraag tot btw-identificatie

  U moet een formulier 'Aanvraag tot btw-identificatie’ (formulier 604A) invullen:

  • voor u uw economische activiteit start
  • maar nadat u uw ondernemingsnummer (toegekend door het KBO) ontving

  Doe uw aanvraag tot btw- identificatie:

  • zelf
   • per post: door het ingevulde formulier 604A terug te sturen naar uw bevoegd team beheer
   • ter plaatse: door het formulier 604A te laten invullen in uw dichtstbijzijnde infocenter
  • via uw boekhouder of een ondernemingsloket (betaalde dienst)

  Uw ondernemingsnummer zal vervolgens geactiveerd worden als btw-identificatienummer. We brengen u daarvan op de hoogte via een brief.

  Vind de contactgegevens van uw bevoegde team beheer in de kantorengids via Professioneel > Aangifte > Aangifte btw > Vul  uw gemeente in > Categorie ‘Kleine en Middelgrote onderneming (KMO)’.

  Dit team zal trouwens uw eerste gesprekspartner zijn als u een vraag over de btw hebt.

  Meer info over het formulier 604A in de verklarende nota.

 • Wat moet ik meedelen bij de wijziging of de beëindiging van een activiteit ?

  Iedere wijziging van de informatie die werd opgenomen in het formulier 604A (benaming, adres, activiteitscode…) moet u melden aan het bevoegde kantoor. Dat doet u via een formulier 604B. Dat formulier moet u volledig ingevuld binnen de maand vanaf het moment van de wijziging aan het bevoegde kantoor bezorgen.

  Verklarende nota bij het formulier 604B

  Ook elke onderneming (natuurlijke of rechtspersoon) die elke economische activiteit waarvoor zij btw-belastingplichtige is, stopzet, moet daarvan binnen één maand aangifte doen op het bevoegde kantoor. Dat doet u met het formulier 604C.

  Verklarende nota bij het formulier 604C

 • Meer info over de btw-identificatie