Taks op de effectenrekeningen

Wanneer moet u de aangifte indienen?

Wie zelf zijn eigen aangifte indient, moet dat ten laatste doen op 11 juli 2019.

Als mandataris moet u de aangiften van uw klanten indienen ten laatste op 24 oktober 2019, de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting door mandatarissen.

Opgelet: de betaling moet ten laatste op 31 augustus 2019 gebeuren. Voor een goede afstemming tussen betaling en aangifte, raden we mandatarissen aan om ook de aangifte van de taks op de effectenrekening tegen 31 augustus 2019 in te dienen.

Meer informatie over de taks op de effectenrekeningen.