Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via uw eBox

U kunt uw documenten van de FOD Financiën digitaal ontvangen via uw eBox.

ebox

 • Wat is mijn eBox?

  Uw eBox is uw digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus, waarin u als burger officiële documenten van de overheid kunt ontvangen. De FOD Financiën en andere overheidsdiensten bieden deze mogelijkheid onder andere aan om papier te besparen.

  De verzending via uw eBox vervangt de verzending via brief en heeft dezelfde juridische waarde. De eBox biedt de garantie dat uw persoonlijke gegevens beschermd worden.

 • Hoe activeer ik mijn eBox?

  Surf naar www.mye-box.be en activeer er uw eBox.  

  Wilt u uw eBox koppelen aan een platform dat u reeds gebruikt, zoals Doccle, bpost bank of TrustO? Surf dan naar www.mye-box.be en klik op ‘Beschikbare interfaces’. Kies er uw platform.

 • Wat als ik mijn eBox activeer?

  Dan ontvangt u een melding (vb. een e-mail) zodra een nieuw document beschikbaar is.

 • Welke documenten van de FOD Financiën kan ik ontvangen in mijn eBox?

  De FOD Financiën zal stapsgewijs verschillende documenten via uw eBox versturen. Documenten die u momenteel nog niet via uw eBox kunt ontvangen, krijgt u nog per brief op papier.

 • Welke overheidsdiensten sturen documenten via mijn eBox?

  Een overzicht van de overheidsdiensten die de eBox gebruiken, vindt u op www.mye-box.be.

 • Is mijn eBox gemakkelijk te gebruiken?

  Jazeker! U kunt uw eBox bijvoorbeeld heel gemakkelijk koppelen aan de online platformen Doccle, bpost bank of TrustO. Zo krijgt u al uw digitale briefwisseling op één plaats.

 • Wat als ik mijn eBox niet activeer?

  Dan ontvangt u documenten van de FOD Financiën, zoals uw belastingberekening, per brief.

 • Kan ik mijn documenten nog online raadplegen als ik een melding van mijn eBox heb gewist?

  U kunt uw documenten van de FOD Financiën steeds raadplegen en downloaden in MyMinfin

  1. Meld u aan. 
  2. Ga naar ‘Mijn documenten’.