U koopt een voertuig in een andere lidstaat van de EU

 • Welke formaliteiten moet u vervullen als u in een andere lidstaat van de EU een voertuig koopt om hem vervolgens in België in te schrijven?

  Het gaat hier uitsluitend om een voertuig die u als particulier koopt in een andere EU-lidstaat om het vervolgens in België op uw naam in te schrijven.

  Van zodra u het voertuig binnenbrengt in België moet u dit aangeven aan de douane. Dat kan via de E705 applicatie op My Minfin --> Mijn fiscaliteit. Als u dat wenst kan u het voertuig ook aangeven in een douanehulpkantoor naar keuze. De bevoegde hulpkantoren kan u terugvinden in de volgende  lijst van de hulpkantoren (PDF, 174.64 KB). Opgelet: Update Corona - Bekijk onze nota m.b.t de toegang tot de hulpkantoren van de douane
  Wanneer u in een andere lidstaat van de EU een wagen koopt, moet u weten dat de BTW-wetgeving een onderscheid maakt tussen nieuwe en niet-nieuwe personenwagens.

  Opgelet! Het gaat hier niet om een voertuig dat u in België binnenbrengt omdat u verhuist.

 • Koopt u een nieuwe personenwagen?

  WAT IS DE DEFINITIE VAN EEN 'NIEUWE ' PERSONENWAGEN?

  Op basis van de btw-wetgeving wordt een personenwagen als nieuw beschouwd als:

  * De levering binnen de 6 maanden na de eerste ingebruikname plaatsvindt.

  EN/OF

  * Als de personenwagen maximum 6.000km heeft afgelegd op het tijdstip van levering. 

  Een voertuig wordt dus als nieuw beschouwd van zodra aan één van deze 2 voorwaarden is voldaan.

  WELKE DOCUMENTEN MOET U bijvoegen of voorleggen? (bij aangifte in het douanehulpkantoor moeten de originele documenten voorgelegd worden)

  * De aankoopfactuur (verkoper is btw-belastingplichte) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.

  * In voorkomend geval, het buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  WELKE BELASTING BETAALT U aan de BELGISCH DOUANE?

  U betaalt in principe 21% btw.

  ZODRA U DE BTW BETAALD HEEFT, VERZENDT DE DOUANE EEN E705 EN GEEFT U HIERVAN EEN BEWIJS AF. ALS U HET VOERTUIG AANGEEFT VIA DE E705-APPLICATIE KAN U DAT BEWIJS AFDRUKKEN NADAT DE DOUANE DE E705 VERZONDEN HEEFT.
 • Koopt u een niet-nieuwe personenwagen?

  WAT IS DE DEFINITIE VAN EEN 'NIET-NIEUWE' PERSONENWAGEN?

  Op basis van de btw-wetgeving wordt een personenwagen als niet-nieuw beschouwd als:

  * De levering meer dan 6 maanden na de eerste ingebruikname plaatsvindt.

  EN 

  * De personenwagen meer dan 6.000km heeft afgelegd op het tijdstip van levering. 

  WELKE DOCUMENTEN DIENT U VOOR TE LEGGEN? (bij aangifte in het douanehulpkantoor moeten de originele documenten voorgelegd worden)

  * De aankoopfactuur (verkoper is btw-belastingplichte) of het aankoopbewijs (verkoper is een particulier) en eventuele andere handelsdocumenten.

  * In voorkomend geval, het buitenlands kentekenbewijs. Opgelet! Indien het buitenlands kentekenbewijs uit meerdere delen bestaat, moet u alle delen voorleggen. 

  De persoon die zich aan het loket aanmeldt, moet zijn identiteit bewijzen. Indien de koper van het voertuig zich laat vertegenwoordigen, moet hij/zij een volmacht geven.

  BETAALT U BTW aaN dE BELGISCHe DOUANE?

  * Indien de verkoper een btw-belastingplichtige is:

  Er is in België geen BTW verschuldigd, maar wel in de lidstaat van aankoop. U moet de BTW aan de verkoper betalen. Het tarief is dat van de lidstaat van aankoop. Indien u de personenwagen aankoopt bij een garagist kan de BTW in bepaalde gevallen berekend worden over de winstmarge van de verkoper. 

  * Indien de verkoper een particulier is:

  Er is geen btw verschuldigd, noch in België noch in de lidstaat van aankoop. 

  NA HET VOORLEGGEN VAN BOVENVERMELDE DOCUMENTEN VERZENDT DE DOUANE EEN E705 EN GEEFT U HIERVAN EEN BEWIJS. ALS U HET VOERTUIG AANGEEFT VIA DE E705-APPLICATIE KAN U DAT BEWIJS AFDRUKKEN NADAT DE DOUANE DE E705 VERZONDEN HEEFT.