Via de applicatie E705


Er is momenteel opnieuw een informaticaprobleem in de applicatie E705. Btw-belastingplichtige natuurlijke personen kunnen hun historiek niet meer raadplegen. ICT heeft ons laten weten dat deze bug pas op 17 december 2019 zal hersteld worden. 

Er is besloten dat de hulpkantoren ondertussen het "Overzicht van de gevalideerde E705" per e-mail naar de betrokken klanten zullen verzenden. U kan het hulpkantoor contacteren waarvan u afhangt (u vindt de contactgegevens van uw hulpkantoor terug in het eerste scherm van de applicatie E705) om het document te verkrijgen.