Interesse in een pilootproject?


Uw onderneming beschikt over een eigen 3C en wenst graag in een pilootproject te stappen?
 
Vanaf 1/1/2019 zal de AAD&A in het kader van enkele pilootprojecten starten met de specifieke dienstverlening naar 3C’s toe. Hiervoor zijn wij op zoek naar kandidaat-ondernemingen.
Meer specifiek zijn wij op zoek naar ondernemingen die voldoen aan het volgende profiel.

Uw onderneming:
  • Is AEO vergund,
  • Beschikt over een eigen 3C,
  • Beheert en coördineert de douane- en aanverwante zaken vanuit het eigen 3C voor de werkzaamheden van uw onderneming in minstens 2 lidstaten van de Europese Unie (waaronder één België is),
  • Heeft niet als hoofdactiviteit dienstverlening of doet een relevante dienstverlening slechts binnen één specifieke organisatie.
Uw onderneming voldoet aan deze voorwaarden en is gemotiveerd mee te stappen in dit verhaal?

Dan verwachten wij uw kandidatuur. In uw kandidatuur stelt u uw 3C en haar plaats en werking binnen de onderneming voor. We verwachten eveneens uw motivatie te kennen waarom u wil meestappen in dit pilootproject.

Uw kandidatuur is tot en met 26/11/2018 welkom via e-mail op da.mf.es@minfin.fed.be
Gelieve  “PILOT 3C” in het onderwerp te vermelden.