Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Erkende opleidingen

Voorafmelding aanvraag erkenning douaneopleidingen

 
In de nieuwe douanewetgeving (UCC), van kracht sinds 1 mei 2016, is een bijkomend criterium opgenomen voor de toekenning van een vergunning AEO-C, nl. de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties. Een gelijkaardig criterium is ook opgenomen in de Algemene Wet Douane en Accijnzen (AWDA) met betrekking tot het beroep van douanevertegenwoordiger. Een mogelijkheid om te kunnen aantonen dat men voldoet aan dit criterium is het volgen van een door de douane-administratie erkende opleiding.
 
De competenties, het niveau en de leerdoelstellingen voor deze opleidingen zijn opgenomen in het “EU Customs Training Curriculum for the Private Sector” en hierin meer bepaald de operationele competenties ( zie website Europese Commissie ). Het vereiste minimumniveau voor de opleiding om volledig te voldoen aan het criterium is PL (Proficiency Level) 2. In specifieke situaties kan level 1 echter als minimumniveau weerhouden worden. Bovendien kan de individuele bedrijfssituatie ertoe leiden dat niet alle competentiedomeinen moeten gekend zijn, m.a.w. afhankelijk van de activiteiten of goederenstromen moeten alle of slechts een gedeelte van de competentiedomeinen gekend zijn. Hierdoor moet het mogelijk zijn dat zowel totaalopleidingen als modulair opgebouwde opleidingen erkend kunnen worden.
 
Op vraag van de private sector wil de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) in België specifieke opleidingen in die zin erkennen. Een erkenningsproces en een officiële aanvraagprocedure worden hiervoor ontwikkeld en zullen later gepubliceerd worden.
 
Om reeds op korte termijn een inschatting te maken van het potentieel aan opleidingen die hiervoor in aanmerking komen lanceert de AAD&A aan alle opleidingsverstrekkers die hun douaneopleiding willen laten erkennen een oproep om zich per mail vooraf kenbaar te maken. Een eenvoudige mail met als onderwerp “voorafmelding verzoek tot erkenning douaneopleiding” met opgave van de benaming van de opleiding en een zeer korte beschrijving volstaat hiervoor. Het e-mailadres waarnaar deze voorafmelding moet worden gestuurd is: da.eos.formation.ac@minfin.fed.be
Deze voorafmelding dient tegen uiterlijk 10 september 2018 te worden doorgestuurd.