Van kracht zijnde noodprocedures PLDA

Wegens de uitzonderlijke omstandigheden die gekoppeld zijn aan de coronacrisis en om iedereen zo goed mogelijk te beschermen,  zijn uitzonderlijk gedurende de onbeschikbaarheid van de toepassingen en dit tijdens de geldigheidstermijn van NPS , volgende maatregelen van kracht :

Voor ECS - N03249 - N03579

Er kan worden afgeweken van de circulaire Export Control System (ECS) European Export Control System D.I 537.02 van 25 juli 2007, waarin wordt bepaald dat de indiening van een papieren aangifte verplicht is.

 Wij raden u aan de volgende procedures te volgen in het kader van uitvoer :

 • per e-mail doorsturen van de aangifte door de operator naar de bevoegde douanediensten;
 • de douane zal een handtekening en stempel op de aangifte plaatsen;
 • de getekende en afgestempelde aangifte wordt door de bevoegde douanediensten aan de operator toegestuurd per e-mail.

 • Noodprocedure PLDA Call N00100: Voor afschrijving van vrachtlijst bulkgoederen met verpakkingscode VL, V0, VP, VR en VY (update 16/12/2008). Enkel geldig voor de kantoren met elektronische goederencomptabiliteit Zeevracht Antwerpen; Gent en Zeebrugge (update 16/07/2009)
  • Probleem: AFSCHRIJVING GOEDERENCOMPTABILITEIT ZEEVRACHT
  • Bij de afschrijving van de goederencomptabiliteit zeevracht heeft de firma het volgend probleem: Voor bulk goederen met als verpakkingscode een verpakkingscode bulk op de elektronische vrachtlijst kan de aanzuivering niet worden ingestuurd
  • De aangever krijgt de volgende foutcode: WO_011 De gegeven hoeveelheid is groter dan de beschikbare hoeveelheid. Gelieve de gegeven waarde te wijzigen.:NO INFORMATION ABOUT THE LOCATION OF THE ERROR
  Toegestane noodprocedure:
  • Begin: 05/08/2008 om 10.00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA: N00100-D:20080805-T100000
  • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-GCX-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding : N00100-D:20080805-T100000
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • Opmerkingen:
   • Eerst aangifte insturen zonder de noodprocedure;als antwoord bovenstaande foutmelding is, dan mag gebruik gemaakt van de noodprocedure.
   • De aanzuiverende aangifte moet aangeboden bij de plaatselijk douanediensten voor manuele afschrijving van de goederencomptabiliteit. De aangever legt bij de plaatselijke douane een kopie BL voor waarop hij het MRN nummer van de aanzuiverende aangifte vermeldt.
   • De plaatselijke douane noteert op de copie B/L de manuele afschrijving in de goederencomptabiliteit PLDA. Wanneer de manuele afschrijving binnen PLDA niet lukt,vermeldt hij dat op de copie BL . Na het einde van de noodprocedure stuurt de plaatselijke doaunedienst de copie B/L’s door naar de bevoegde Controle bevoegd over de opvolging zuivering goederencomptabiliteit.
   • Er mag in geen enkel geval gemaakt worden van deze noodprocedure na de einddatum noch van eerdere noodprocedures waarvan einddatum is verlopen.
 • Noodprocedure PLDA Call N03249: Foutmelding bij het insturen van goederencode 21069090849 met preferentie 300 + land van oorsprong JAPAN
  • U krijgt onderstaande foutmelding: 

  TB_NO_AGRICULTURAL_MEASURE_PREF_REGIMES 

  There is no applicable agricultural measure with MES_IND 6 and MES_ZONE different from 1011 en 1008 --> declaration.declarationGoodsItems[1]

  •   
  •   
  • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
   • PLDA: 
    • Begin: 15/07/2019-10:00 
    • Einde: tegenbericht 
    • Callnummer voor PLDA : N03249-D:20190715-T100000 
    • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-DEC-PLDA 
    • Vermelding bij bijzondere vermelding : N03249-D:20190715-T100000 
   • Procedure: 
    • De manuele aangifte is de definitieve aangifte. 
    • De lokale douane registreren de schuld in de schuldendatabank,
    • Alle exemplaren van de aangifte krijgen hun normale bestemming.
  • Opmerkingen: 
   • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing. 
   • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing. 
   • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.
 • Noodprocedure PLDA Call N03579: Installatie nieuwe versie PLDA 20.2
  • Reden:
   • ICT  Financiën informeert ons dat woensdag 18/11/2020 om 12:00u de nieuwe versie 20.2 van PLDA geïnstalleerd wordt.
   • Wij  verontschuldigen ons voor het ongemak en danken U voor uw begrip.
  • Voor dringende zendingen mag u gebruik maken van volgende noodprocedure-code:
   • PLDA:
    • Begin: 18/11/2020 om 12:00u
    • Einde: 18/11/2020 om 14:00u
    • Callnummer voor PLDA : N03579-D:20201118-T120000
    • Bijzondere vermelding vak 44 : 44-NPS-ALL-PLDA
    • Vermelding bij bijzondere vermelding : N03579-D:20201118-T120000
   • NCTS:
   • Procedure:
    • B2G gebruikers kunnen tijdens de installatie  GEEN aangiftes insturen in PLDA.
    • «Buffering» is toegestaan voor de vergunninghouders «buffering».
    • Maak een manuele aangifte op met alle verplichte vermeldingen en de noodprocedurecode hierboven.
    • Bij uitvoer moet steeds aangifte op papier opgesteld overeenkomstig ECS voorschriften.
    • Aangever brengt in het rood vermelding aan
     NOODPROCEDURE ECS
     GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
     Noodprocedure nr. N03579
     Begonnen op: 18/11/2020 om 12:00u
    • De manuele aangiften export en import zijn definitieve aangiften.
    • Alle exemplaren van de aangifte krijgen hun normale bestemming.
  • Opmerkingen:
   • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
   • De voorschriften van de omzendbrief EXPORT CONTROLE SYSTEM (ECS) EUROPEES SYSTEEM VOOR CONTROLE OP DE UITVOER D.I 537.02 van 25 juli 2007 (§32) zijn van overeenkomstige toepassing.
   • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.
 • Noodprocedure PLDA Call N03584: D_TDA_016_MEASURE_NOT_APPLICABLE import US + Y988
  • Reden:
  • Begin:23/11/2020 om 13 :00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA : N03584-D:20201123-T130000
  • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DcH-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding: N03584-D:20201123-T130000
  • Procedure:
   • U moet eerst een aangifte insturen zonder deze Y988, u zal dan 25% of 15% anti-dumping betalen.
   • Daarna kan u per mail een manuele regularisatie aangifte indienen bij de dienst TAO met de code Y988, voorlopig kan u geen elektronische aangifte insturen met de code Y988 + de bewijzen dat de goederen onderweg zijn voor 10/11/2020 en u vraagt een terug betaling van deze 25% rechten.
  • Opmerkingen :
   • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
   • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.