Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Van kracht zijnde noodprocedures PLDA


 • Noodprocedure PLDA Call N02887: Invoeraangiften binnen het tariefcontingent 090073 met goederencode 2309904189
  • Reden:
   Tariefcontingent niet gevonden
  • Begin: 27/02/2018 om 11.00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA : N02887-D:20180227-T110000
  • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-DEC-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding: N02887-D:20180227-T110000
  • Procedure:
   • Een aanvraagformulier voor het aanvragen van een tariefcontingent.
   • De aanvraag moet volgende stukken omvatten:
    • Een volledige en correct ingevulde manuele aangifte in 4 exemplaren.
    • Bijhorende stukken zoals een (kopie) factuur e.d.
    • De aangever probeert eerst in te sturen in PLDA en als dat niet lukt onderstaande procedure toepassen
    • De aangever dient op het hulpkantoor een manuele aanvragen in.
   • LET WEL! Indien het verkrijgen van een contingent afhankelijk wordt gesteld van het voorleggen van een preferentieel certificaat, dan moet dit certificaat de aanvraag daadwerkelijk vergezellen.
   • Ingeval een verbintenis wordt ingeroepen, kan geen tariefcontingent gevraagd worden en wordt de aangever geacht een aangifte in te reiken via PLDA.
   • Voor het verschil tussen met tarief derde landen en tarief verbonden aan het contingent moet borg gesteld.
  • Het hulpkantoor: 
   • Brengt de aangifte in in de schuldendatabank en reservering borg
   • Stuurt de aanvragen tariefcontingenten op naar de dienst Tariefcontingenten va de Centrale Administratie.
  • Opmerking :
   • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
   • De voorschriften van de omzendbrief TCV-SCC 00.007.181 e-noodprocedure (PLDA INVOER) van 13 juni 2016 zijn van overeenkomstige toepassing.
 • Noodprocedure PLDA Call N00100: Voor afschrijving van vrachtlijst bulkgoederen met verpakkingscode VL, V0, VP, VR en VY (update 16/12/2008). Enkel geldig voor de kantoren met elektronische goederencomptabiliteit Zeevracht Antwerpen; Gent en Zeebrugge (update 16/07/2009)
  • Probleem: AFSCHRIJVING GOEDERENCOMPTABILITEIT ZEEVRACHT
  • Bij de afschrijving van de goederencomptabiliteit zeevracht heeft de firma het volgend probleem: Voor bulk goederen met als verpakkingscode een verpakkingscode bulk op de elektronische vrachtlijst kan de aanzuivering niet worden ingestuurd
  • De aangever krijgt de volgende foutcode: WO_011 De gegeven hoeveelheid is groter dan de beschikbare hoeveelheid. Gelieve de gegeven waarde te wijzigen.:NO INFORMATION ABOUT THE LOCATION OF THE ERROR
  Toegestane noodprocedure:
  • Begin: 05/08/2008 om 10.00u
  • Einde: tot tegenbericht
  • Callnummer voor PLDA: N00100-D:20080805-T100000
  • Code vak 44 "bijzondere vermelding": 44-NPS-GCX-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding : N00100-D:20080805-T100000
  • De voorschriften van de omzendbrief Globale Noodprocedure (PLDA en NCTS) D.I. 530.11, D.D. 276.585 van 01 mei 2007 zijn van overeenkomstige toepassing.
  • Opmerkingen:
   • Eerst aangifte insturen zonder de noodprocedure;als antwoord bovenstaande foutmelding is, dan mag gebruik gemaakt van de noodprocedure.
   • De aanzuiverende aangifte moet aangeboden bij de plaatselijk douanediensten voor manuele afschrijving van de goederencomptabiliteit. De aangever legt bij de plaatselijke douane een kopie BL voor waarop hij het MRN nummer van de aanzuiverende aangifte vermeldt.
   • De plaatselijke douane noteert op de copie B/L de manuele afschrijving in de goederencomptabiliteit PLDA. Wanneer de manuele afschrijving binnen PLDA niet lukt,vermeldt hij dat op de copie BL . Na het einde van de noodprocedure stuurt de plaatselijke doaunedienst de copie B/L’s door naar de bevoegde Controle bevoegd over de opvolging zuivering goederencomptabiliteit.
   • Er mag in geen enkel geval gemaakt worden van deze noodprocedure na de einddatum noch van eerdere noodprocedures waarvan einddatum is verlopen.