Van kracht zijnde noodprocedures NCTS

Noodprocedure NCTS N03267: Dringende zendingen wegens het niet verwerken van berichten

 • Reden:
  Geen reactie NCTS
 • De noodprocedure OTS is enkel toegestaan voor dringende zendingen.
 • Begin: 21/08/2019 om 17:20
 • Einde: 22/08/2019 om 10:00
 • Wij veronschuldigen ons voor het ongemak.
 • Afschrijving PLDA (invoer) met Tx documenten:
  • De aangifte moet verder elektronisch in PLDA worden ingestuurd.
  • In vak  40 het voorafgaand document:
   Kiest men voor ANDERE ipv NCTS en code CLE ipv 821, als referentienummer wordt het correct NCTS documentnummer vermeld
  • Code vak 44 "bijzondere vermelding" : 44-NPS-GCX-PLDA
  • Vermelding bij bijzondere vermelding : N03267
  • Na de validatie van de PLDA aangifte,  deelt u per mail het PLDA-aangifte + het NCTS aangifte mee aan de plaatselijke douane,  zij zullen later het NCTS document manueel afschrijven.
 • Procedure voor interne gebruikers:
  • De aangever uitnodigen een manuele aangifte in te dienen
  • Volgende vermelding aanbrengen
   NOODPROCEDURE NCTS
   GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
   nr. OTS N03267
   Begonnen op: 21/08/2019 om 17:20u
  • Op voornoemd document de verificatiegegevens vermelden
  • Aanbrengen communautaire stempels op de aangifte.