Van kracht zijnde noodprocedures NCTS

Wegens de uitzonderlijke omstandigheden die gekoppeld zijn aan de coronacrisis en om iedereen zo goed mogelijk te beschermen,  zijn uitzonderlijk gedurende de onbeschikbaarheid van de toepassingen en dit tijdens de geldigheidstermijn van de noodprocedure , volgende maatregelen van kracht :

Voor NCTS - N03548

Bovenop de reeds bestaande vereenvoudigingen inzake transit,  kunnen ook volgende procedures worden toegepast :

 • Vrijstelling van verzegeling van zendingen onder transit;
 • De aangifte voor douanevervoer bij aankomst: doorsturen van de documenten per e-mail door operator naar de bevoegde douanediensten (normaliter kregen de betrokken operatoren reeds een mail van de bevoegde diensten);
 • De aangifte voor douanevervoer bij vertrek:
  • per e-mail doorsturen van de aangifte door de operator naar de bevoegde douanediensten (normaliter kregen de betrokken operatoren reeds een mail van de bevoegde diensten);
  • de douane zal een handtekening en stempel op de aangifte plaatsen;
  • de getekende en afgestempelde aangifte wordt door de bevoegde douanediensten aan de operator toegestuurd per e-mail.

Noodprocedure NCTS N03548: Onderhoud ICT FODFin
 • Reden:
  ​Ten gevolge een IT-onderhoud zullen alle interne toepassingen en de e-services van de AAD&A niet beschikbaar zijn tussen zaterdag 12/09 04u00 tot zondag 13/09 18u00.
 • De noodprocedure OTS is enkel toegestaan voor dringende zendingen.
 • Begin: 12/09/2020 om 06:00u
 • Einde: 14/09/2020 om 10:00u
 • Wij veronschuldigen ons voor het ongemak.
 • Procedure voor interne gebruikers:
  • De aangever uitnodigen een manuele aangifte in te dienen
  • Volgende vermelding aanbrengen
   NOODPROCEDURE NCTS
   GEGEVENS NIET BESCHIKBAAR IN HET SYSTEEM
   nr. OTS N03548
   Begonnen op: 12/09/2020 om 06:00u
  • Op voornoemd document de verificatiegegevens vermelden
  • Aanbrengen communautaire stempels op de aangifte.