Van kracht zijnde noodprocedures EMCS

Noodprocedure EMCS Call N03479: Onderhoud van onze productieomgeving
 • Wij delen u mee dat de noodprocedure EMCS hieronder vermeld toepasbaar is voor de e-AD’s bij vertrek.
 • Begin: 22/05/2020 om 22:00u
 • Einde: 25/05/2020 om 09:00u
 • Callnummer voor EMCS: N03479
 • Procedure:
  • Tijdens de installatie, mag de operator, zonder voorafgaandelijk de Helpdesk te verwittigen de beweging starten onder dekking van een papieren documenten opgesteld conform de bepalingen artikel 30  van van de wet van 22 december betreffende accijns regime.
  • Het document moet ook verwijzen naar de hieronder beschreven vermeldingen:
   • Noodbegeleidingsdocument voor accijnsproducten onder de schorsingsregeling
   • Noodprocedure N03479
   • Begonnen op 22/05/2020 om 22:00u
  • De manuele aangiften EMCS zijn niet de definitieve aangiften.
  • Van zodra de periode van onbeschikbaarheid van het geautomatiseerde systeem voorbij is moet het ontwerp van het e-AD onmiddellijk ingestuurd worden in het geautomatiseerde systeem.
 • Opmerking:
  De voorschriften van de omzendbrief NOODPROCEDURE BIJ NIET BESCHIKBAARHEID VAN HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM EMCS D.A. 246.200 dd 26 maart 2010 zijn van overeenkomstige toepassing.