Trimestrieel onderhoud 9 -10 december 2017

Op 9 en 10 december zal er een trimesterieel onderhoud van ons netwerk plaats hebben.
Dit zal hinder en/of onderbrekingen op onze verschillende applicaties met zich meebrengen.
Voor dringende zendingen kan u volgende noodprocedures gaan toepassen:

PLDA : N02799
NCTS : N02798
EMCS :N02797