Trimestrieel onderhoud

Op 9 en 10 september zal er een trimesterieel onderhoud van ons netwerk plaats hebben.
Dit zal hinder en/of onderbrekingen op onze verschillende applicaties met zich meebrengen.
Voor dringende zendingen kan u volgende noodprocedures gaan toepassen:

PLDA : N02687
NCTS : N02688
EMCS :N02689