Lijst van preferentiële akkoorden en douane-unies

De Europese Unie heeft in de loop der jaren verschillende handelsovereenkomsten afgesloten met verschillende landen en gebieden. Deze overeenkomsten hebben onder meer tot doel om de tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen tussen de deelnemende partijen op te heffen.

Deze handelsovereenkomsten gaan meestal gepaard met preferentiële oorsprongsakkoorden dewelke bepalingen bevatten over de oorsprongsregels en -procedures waarmee producten en materialen uit de deelnemende partijen tegen verlaagde invoerrechten of met vrijstelling van de invoerrechten kunnen worden ingevoerd.

Update 10 april 2020:

  • OZA-staten: inwerkingtreding nieuw oorsprongsprotocol vanaf 31 maart 2020 
  • Vietnam toegevoegd als toekomstige preferentiële handelsovereenkomst

Om een overzicht te kunnen aanbieden van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden, hebben we deze opgelijst in de volgende tabel -  Overzicht preferentiële overeenkomsten (PDF, 659.88 KB).