Het FAGG verfijnde de maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden

Doordat België voor bepaalde geneesmiddelen als logistieke draaischijf fungeert, zou het exportverbod buiten de EER (Europese Economische Ruimte) er toe kunnen leiden dat andere landen, onnodig geen toegang hebben tot geneesmiddelen. Het exportverbod wordt daarom vervangen door een notificatieplicht aan het FAGG. In het belang van de Belgische patiënten kan het FAGG nog steeds de export verbieden.

Op 01.04.2020 nam het FAGG een aantal maatregelen om tekorten aan geneesmiddelen in het kader van de coronaviruspandemie (COVID-19) te vermijden. Deze maatregelen worden nu verder verfijnd  in de geconsolideerde versie van de beslissing van de administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie.