Invoer van goederen

 • Kan ik nog pakjes bestellen van buiten de EU? 

  Er zijn geen belemmeringen. Hou er wel rekening mee dat de sector zeer druk bevraagd is. 

 • Zal de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen alle mondmaskers die België binnenkomen inbeslagnemen? 

  De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ziet er op aangeven van de FOD Economie of het Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten op toe dat geen niet-conforme mondmaskers toegelaten worden. Gezien de grote hoeveelheid mondmaskers die binnenkomen zonder de juiste certificaten is een verstrengde controle mogelijk. 

 • Kunnen er vrijstellingen van rechten bij invoer en BTW bekomen worden bij de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers? 

  De Commissie heeft lidstaten de formele toestemming gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te kunnen importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw. Alle informatie in verband met deze beslissing staat in de nota: AAD&A - Douane en belastingsvrijstellingen bij rampen

 • Hoe kunnen de 136F-documenten worden gevalideerd tijdens deze periode van sociale afstand?

  Vanwege de uitzonderlijke context die verband houdt met het beheer van de Coronavirus-epidemie (COVID-19) en de sluiting van het North Galaxy-gebouw, past de douane haar procedures aan met betrekking tot de validatie van documenten 136F: Communicatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken , Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, directoraat Protocol.

 • Aan welke voorwaarden moet de levering van FFP-mondmaskers voldoen om te kunnen worden vrijgegeven?

  De FOD Economie heeft de voorwaarde waaraan de levering van FFP-mondmaskers moeten voldoen om te kunnen worden vrijgegeven gepubliceerd op haar website. FOD economie - Coronavirus: conformiteitseisen voor mondmaskers.

 • Ik wens een zending mondmaskers in te voeren. Kan de douane mij voorafgaand aan de invoer de zekerheid geven dat de maskers aan de geldende normen voldoen?

  De Belgische douane kan zich niet uitspreken over de kwaliteit van mondmaskers. De FOD Economie is bevoegd voor de normering. FOD economie - Coronavirus: conformiteitseisen voor mondmaskers.