Wijziging invoer dieren en dierlijke producten VK

Tot 14 december 2019 kan de invoer van dieren en dierlijke producten in het Verenigd Koninkrijk geschieden via het EU-systeem TRACES. Vanaf 14 december 2019 dient men hiervoor verplicht gebruik te maken van een nieuw door het VK ontwikkeld notificatiesysteem, het Import of products, animals, food and feed system of kortweg IPAFFS. Alle bijkomende relevante informatie vindt u op de pagina IPAFFS van de website "www.gov.uk".