EORI GB

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat binnen afzienbare tijd de interne markt van de Europese Unie (EU). Uw huidige EORI-nummer GB zal vanaf dan niet langer geldig zijn om douaneactiviteiten te voeren in de EU.

Om u toe te laten om ook na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt van de EU nog douaneformaliteiten te vervullen in de EU, nodigt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen u uit om een EORI-nummer in België aan te vragen via het bijgevoegde formulier.

Wij verzoeken u ons dit formulier correct ingevuld en ondertekend over te maken via e-mail op het e-mailadres EORI.be@minfin.fed.be en met als onderwerp van uw e-mail: “BREXIT – Huidig EORI-nummer GB……………”.

Uw nieuw toegekende EORI-nummer zal geldig zijn in de gehele EU. De btw-nummer(s) gelinkt aan uw huidig EORI-nummer GB kunnen eveneens gekoppeld worden aan uw nieuwe EORI-nummer.

Wij herinneren u eraan dat een economische operator slechts één enkel EORI-nummer geldig voor de gehele EU kan bekomen. Bijgevolg zal uw nieuw, door België toegekend EORI-nummer pas geactiveerd worden na de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de interne markt van de EU. Daarenboven, door het terugsturen van het bijgevoegde formulier, verbindt uw onderneming zich er toe om geen EORI-nummer aan te vragen in een andere lidstaat van de EU dan België.

 Formulier Brexit (DOCX, 129.46 KB)