Wat is de impact van de Brexit op de opgave van de intracommunautaire handelingen?

Elke Belgische onderneming die in de periode 01.01.2020 tem. 31.12.2020 intracommunautair handelt met belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk, moet die handelingen opnemen in zijn opgave(n) van de intracommunautaire handelingen. Deze verplichting blijft, ondanks het feit dat het EU VIES systeem vanaf 01.01.2021 (einde overgangsperiode) niet langer zal toelaten om de bedoelde gegevens te checken en te valideren.

Vraag is dan ook of en hoe een Belgische onderneming, in geval zij in de loop van 2021 voorwerp wordt van een fiscale controle over bijv. het jaar 2018, het bewijs van het bestaan én van de geldigheid van het VK-btw-nummer van zijn klant/afnemer ten tijde van de verrichte intracommunautaire levering van goederen of verstrekte intracommunautaire dienst zal kunnen leveren. Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden, meent de administratie het aangewezen dat de Belgische leverancier/dienstverrichter overgaat tot:

  • het nemen van 'print screens' van elk VIES-scherm ten tijde van de consultatie en de validatie van de geldigheid van het VK-btw-identificatienummer van zijn klant/afnemer en het bewaren van die papieren of digitale 'print screens' gedurende 7 jaar (en meer)
     
  • het aanvragen van een douaneaangifte voor de goederen die pas na 31.12.2020 zullen aankomen aan de buitengrens met het Verenigd Koninkrijk (met het oog op een uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk)